Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Profile Software είναι καταχωρημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2003 και, συνεπώς, ακολουθεί τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και αποτελεσματική λειτουργία, προστατεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και προωθώντας τα συμφέροντα των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων.

Ο όρος “Εταιρική Διακυβέρνηση” περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μετόχων και άλλων Ενδιαφερομένων Φορέων. Διαβάστε παρακάτω τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Εταιρική Διακυβέρνηση
Δομή Ομίλου
Διαφάνεια και Επικοινωνία
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Εσωτερικός Ελεγχος
Καταστατικό Εταιρείας
Κανονισμός Λειτουργίας Ομίλου

Επιτροπή Ελεγχου

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιότητων
Πολιτική Αποδοχών
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκθέσεις Αποδοχών

Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2022
Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2021
Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2020
Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2023
Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας
ESPA