Αξιόπιστη Risk & Compliance πλατφόρμα

Το RiskAvert είναι η λύση που καλύπτει πλήρως και αξιόπιστα το εποπτικό πλαίσιο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων – γνωστό και ως Πλαίσιο της «Βασιλείας» – των Τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα η λύση προσφέρει τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, του Κινδύνου Αγοράς και του Λειτουργικού Κινδύνου και την παραγωγή των συναφών εποπτικών αναφορών.

Επιπλέον το RiskAvert παρέχει λειτουργικότητες για την ανάλυση, υπολογισμούς και παραγωγή των εποπτικών αναφορών σχετικά με τον Κίνδυνο Ρευστότητας (LCR, NSFR), τον Κίνδυνο Μόχλευσης (Leverage), τον Κίνδυνο Συγκέντρωσης μέσω του πλαισίου των Μ.Χ.Α.

Βασικά Χαρακτηριστικά

se

Πλήρης κάλυψη των ρυθμιστικών απαιτήσεων

Πλήρης κάλυψη έναντι των κανόνων του πλαισίου EU-CRR/CRD και των μελλοντικών αλλαγών του

responsive

Πιστωτικός κίνδυνος

Δυνατότητα υπολογισμών κεφαλαιακών απαιτήσεων Πιατωτικού Κινδύνου τόσο με την Τυποποιημένη όσο και με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων

testing

Εποπτικές αναφορές

Παραγωγή των εποπτικών αναφορών σχετικά με τους τύπους κινδύνου του Πυλώνα Ι

lock

Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου

Παράλληλος υπολογισμός τυποποιημένης και Π.Ε.Δ. με χρήση εσωτερικών παραμέτρων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ

intergration

Εκτέλεση εναλλακτικών σεναρίων

Δυνατότητα δημιουργίας και εκτέλεσης εναλλακτικών σεναρίων με συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων

link

Ανάλυση Κινδύνου Συγκέντρωσης

Ανάλυσης Κινδύνου Συγκέντρωσης βάσει εναλλακτικών παραμέτρων (σε επίπεδο προϊόντων/χαρτοφυλακίων, καλυμμάτων, γεωγραφική κατανομή κτλ)

code

Αξιόπιστη και Συνεπής Πληροφόρηση

Δημιουργία τυποποιημένων πινάκων πληροφόρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ

gear

XBRL

Έλεγχος ορθότητας συμπλήρωσης των εποπτικών αναφορών σύμφωνα με τα σημεία ελέγχων που εφαρμόζει η εποπτική αρχή

cloud

Reporting

Εντοπισμός και περιγραφή σφαλμάτων συμπλήρωσης

Οφέλη

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης έργων Βασιλείας ΙΙ/ΙΙΙ/IV
  • Δοκιμασμένο εργαλείο ETL, datamart και MIS αναφορών
  • Ανοικτή αρχιτεκτονική – μηχανή παραμετροποιήσιμων αναφορών και υπολογισμών
  • Αναφορές με βάση την εποπτική ανάγκη και κανονιστική συμμόρφωση
  • Εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη interface
  • Ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας
  • Δυνατότητα ελέγχου και διαφάνειας
  • Αποτελεσματική διαχείριση κόστους κινδύνου

Γιατί να επιλέξετε το RiskAvert από την Profile Software;

Με ένα μοντέρνο, ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη User Interface, Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινδύνου RiskAvert παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε οργανισμό να εμβαθύνει στην ανάλυση και κατανόηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Οι υποστηρικτικές λειτουργικότητας της σύγκρισης και συμφωνίας των εισαγόμενων δεδομένων με τη Λογιστική και της ενσωμάτωσης στα αρχικά δεδομένα των απαιτούμενων προσαρμογών, καθιστούν την υπολογιστική διαδικασία γρήγορη και αποτελεσματική για κάθε χρήστη.

Τι λένε οι πελάτες μας

Bank of Epirus

"Η λύση της Profile Software θωρακίζει την ασφάλεια των εργασιών μας και εγγυάται την συμμόρφωση που απαιτείται με τις επιταγές των εποπτικών αρχών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα της Profile Software για την άριστη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προσβλέποντας στην επέκτασή της, προκειμένου να καλύψουμε τις μελλοντικές μας ανάγκες."

Konstantinos Doulas Risk Management Director @ Epirus Bank
Download the RiskAvert Brochure

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο του RiskAvert

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινδύνου RiskAvert είναι η σύγχρονη, προηγμένη και αποδοτική λύση μέτρησης, διαχείρισης και παραγωγής εποπτικών αναφορών Πιστωτικού, Λειτουργικού, Συγκεντρωτικού και κινδύνου Αγοράς.

Με ένα μοντέρνο, ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη User Interface, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε οργανισμό να εμβαθύνει στην ανάλυση και κατανόηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Οι υποστηρικτικές λειτουργικότητας της σύγκρισης και συμφωνίας των εισαγόμενων δεδομένων με τη Λογιστική και της ενσωμάτωσης στα αρχικά δεδομένα των απαιτούμενων προσαρμογών, καθιστούν την υπολογιστική διαδικασία γρήγορη και αποτελεσματική για κάθε χρήστη.

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Περισσότερα προϊόντα

Digital Banking Πλατφόρμα

Finuevo Digital

Το Finuevo Digital είναι μια πρωτοποριακή digital banking πλατφόρμα για μοναδική εμπειρία χρήστη

Περισσότερα
Core Banking πλατφόρμα

Finuevo Core

To Finuevo Core είναι μια μοντέρνα, ολοκληρωμένη τραπεζική πλατφόρμα για τη διεθνή τραπεζική αγορά

Περισσότερα
Acumen.plus πλατφόρμα Treasury

Acumen.plus

Το Acumen.plus είναι μια ολοκληρωμένη cloud-native πλατφόρμα για Treasury και Capital Markets

Περισσότερα
Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας