Η Profile Software υποστηρίζει ενέργειες που αναδεικνύουν ένα βιώσιμο επιχειρησιακό μοντέλο, συνδυάζοντας μια αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα επιχείρηση με την προώθηση πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Χωρίς ιδιαίτερη προβολή, υποστηρίζει ενεργά πλήθος οργανώσεων και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνικής δομής.

Η ενίσχυση της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου είναι μια συνεχής διαδικασία για την Profile Software. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία έχει συνεισφέρει τόσο σε διεθνείς όσο και σε τοπικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Η Profile Software αναγνωρίζει ότι η ανάληψη κοινωνικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών αποφέρει από κοινού οφέλη, εφόσον μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στην κοινωνία, ενισχύοντας παράλληλα την εταιρική ταυτότητα της εταιρείας σε ευαισθητοποιημένους πελάτες και εργαζομένους.

Προστασία του περιβάλλοντος:
Η Profile Software συνεργάζεται με την Klimax Plus, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που φροντίζει τους κοινωνικά αδύναμους. Η Κλίμαξ Plus συγκεντρώνει και συμπιέζει χαρτί προς ανακύκλωση, ενέργεια η οποία όχι μόνο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά παρέχει επίσης τροφή και στέγη στους άστεγους, οι οποίοι συμμετέχουν στην ανακύκλωση και συλλογή. Η εταιρεία είναι επίσης υποστηρικτής του «Σκέψου πριν εκτυπώσεις» συμπεριλαμβάνοντας το λογότυπό του σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό μας:
Η επιτυχία μας βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Το Starforce (που προέρχεται από το λογότυπό μας) αποτελείται από ενθουσιώδεις και ικανούς επαγγελματίες. Ο χώρος εργασίας μας, τόσο στην έδρα της εταιρείας όσο και στις θυγατρικές, χαρακτηρίζεται από ανοιχτή και άμεση επικοινωνία, όπου ενθαρρύνονται οι νέες ιδέες. Είμαστε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία, όπου ενισχύεται η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Είμαστε ένας οργανισμός που υποστηρίζει τη μάθηση και επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση του πιο πολύτιμου κεφαλαίου μας, του προσωπικού μας. Πιστεύουμε στην ενδυνάμωση και τη σημασία της παροχής κινήτρων στους ανθρώπους, προκειμένου να ενισχύσουμε τη μέγιστη απόδοση ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι με αφοσίωση και ομαδική προσπάθεια. Επιπλέον η εταιρεία υποστηρίζει ποικίλες δράσεις για την προώθηση της ευημερίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων.

Ανάπτυξη εντός του κοινωνικού συνόλου:
Είμαστε πάντα πρόθυμοι να επενδύσουμε στη νέα γενιά και ως εκ τούτου συμμετέχουμε σε διάφορες δράσεις επιχειρηματικότητας και αναζήτησης υποψηφίων όπως το Regeneration, Job-Pairs, Junior Achievement GR, Alliance for Digital Employability με στόχο να βοηθήσουμε τους νέους επαγγελματίες και σπουδαστές να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους. Η Profile είχε ξεκινήσει Το Πρόγραμμα Υποτροφιών Stackforce Coding School προσφέροντας 30 υποτροφίες σε αποφοίτους Τεχνολογικών Σχολών για να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις δεξιότητες προγραμματισμού τους, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εργασθούν δίπλα σε έμπειρα στελέχη της Profile Software.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης μια σειρά μη κερδοσκοπικών οργανισμών που παρέχουν ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη σε λιγότερο προνομιούχα παιδιά και κοινωνίες εντός και εκτός συνόρων, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), ΕΛΕΠΑΠ και Όραμα Ελπίδας και προσφέρει εξοπλισμό πληροφορικής σε σχολεία, καθώς και σε παιδιά κοινωνικά ασθενέστερων οικογενειών, όπως και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΚΕΕΠΕΑ.

Με επίκεντρο τους πελάτες και μετόχους μας:
H Profile Software δεσμεύεται για την παροχή των καλύτερων δυνατών λύσεων και ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της, διατηρώντας έτσι υψηλό ποσοστό διατήρησης των πελατών της τάξεως του 99%, ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής και διαφοροποιημένης εξυπηρέτησης και παροχής βραβευμένων λύσεων με τεχνολογία αιχμής. Η προσφορά της εταιρείας ξεχωρίζει για την ευελιξία, την επεκτασιμότητα αλλά και τη δυνατότητα τμηματικής υλοποίησης προσφέροντας στον πελάτη μοναδική εμπειρία προστιθέμενης αξίας.

Σχέδιo επιχειρησιακής λειτουργίας και προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (Covid-19).
Στο πλαίσιο των διεθνών μέτρων προφύλαξης κατά του κορωνοϊού COVID-19, η Profile Software, έχοντας ως προτεραιότητα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ανθρώπων της, έχει ήδη λάβει τα απαιτούμενα μέτρα τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της όσο και για τους πελάτες και συνεργάτες της, ώστε να αποφευχθεί τυχόν διακοπή των καθημερινών λειτουργιών και διασπορά του ιού.

Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας