Πολιτική έρευνας

«PROFILE SOFTWARE S.A.» [https://www .profilesw.com]

——————————————————————————————————-

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας και τη συμμετοχή σας στην έρευνά μας για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο της έρευνας και παρέχοντας τις απαντήσεις σας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

 

Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι απολύτως εθελοντική. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να συμπληρώσετε ή να υποβάλετε αυτή την έρευνα.

 

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα έρευνα θα τηρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά. Οι απαντήσεις σας θα είναι συγκεντρωτικές και ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικά μόνο για σκοπούς ανάλυσης.

 

Χρήση της ανατροφοδότησης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια που συλλέγονται από την παρούσα έρευνα για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας. Αυτή η έρευνα δεν αποτελεί πρόσκληση για σκοπούς πωλήσεων ή μάρκετινγκ, αλλά αποσκοπεί στη συλλογή ανατροφοδότησης για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Νομική αποποίηση ευθυνών

Η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα δεν μεταβάλλει τυχόν υπάρχουσες συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ της Profile Software και του οργανισμού σας. Δεν αποτελεί εγγύηση ή δέσμευση από την Profile Software σχετικά με οποιοδήποτε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

 

Επιλογή αποχώρησης

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της έρευνας ή στη συνέχεια επιθυμείτε να αποσύρετε τις απαντήσεις σας ή έχετε οποιουσδήποτε προβληματισμούς σχετικά με την έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο marketing@profilesw.com για να διευθετήσουμε τα ερωτήματα ή τα αιτήματά σας.

 

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική και εκτιμούμε το χρόνο και την προσπάθειά σας να μας βοηθήσετε, για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.

Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας