Λύση Wealth Management - Σύνοψη

Σύνοψη

Αναπτύσσοντας λογισμικό για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Profile παρέχει μία από τις κορυφαίες λύσεις Wealth Management και Private Banking (σύμφωνα με τις κορυφαίες διεθνείς μελέτες) ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να απολαμβάνουν πλούσια λειτουργικότητα end-to-end, αυτοματοποίηση των λειτουργιών, με την παροχή προηγμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στην απαιτητική πελατεία τους.

Η Λύση Wealth Management ενσωματώνει δυναμικές μετρήσεις κινδύνου για τις εξελισσόμενες ανάγκες διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου. Μπορεί να υλοποιηθεί ως αυτοτελής ή ενσωματωμένη στην υπάρχουσα υποδομή. Η Λύση Wealth Management υποστηρίζει τη συμμόρφωση με τις εκάστοτε περιφερειακές απαιτήσεις και τους διεθνείς κανονισμούς (MiFID II, GDPR κλπ.), ενώ αποτελεί το ιδανικό λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου για ψηφιακές επιχειρησιακές λειτουργίες.

Γιατί να επιλέξετε την Wealth Management λύση από την Profile Software;

Γιατί να επιλέξετε την Wealth Management λύση από την Profile Software;

Οι αναγνωρισμένες δυνατότητες της λύσης Wealth Management καθώς και οι θετικές εμπειρίες των πελατών μας, την κατατάσσουν στα κορυφαία συστήματα Wealth Management διεθνώς.

Όταν η ευελιξία και η αξιοπιστία αποτελούν τους κύριους παράγοντες επιτυχίας για τον οργανισμό και τους πελάτες σας, ανατρέξτε στις πιο πρόσφατες μελέτες λογισμικού Wealth Management, όπου τονίζεται η αποτελεσματικότητα της λύσης μας, για αυτοματοποίηση των λειτουργιών και της αποδοτικότητας καθώς και μείωση του κόστους και κινδύνου.

 

Τι λένε οι πελάτες μας

Liberum Wealth logo

Liberum Wealth

"Όταν επιλέγαμε πάροχο για την πλατφόρμα του core custody, επιθυμούσαμε έναν συνεργάτη που να συμμερίζεται τις αξίες μας για την παροχή των υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών και που να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση με υψηλό βαθμό ευελιξίας. Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας ανταγωνιστικών συστημάτων, επιλέξαμε την Profile και την πλατφόρμα Axia, λόγω της ευελιξίας του λογισμικού και την αποφασιστικότητα της Profile να συνεργαστεί μαζί μας για την ανάπτυξη νέων λύσεων. Η ομάδα μας συνεργάστηκε στενά με την έμπειρη ομάδα της Profile για την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας λύσης που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Πρόκειται, σε μεγάλο βαθμό, για μια σχέση συνεργασίας, η οποία πιστεύουμε πως θα συμβάλλει στην απόκτηση πλεονεκτήματος στην αγορά."

Stephen Ozanne Chief Executive @Liberum Wealth

BAC San Jose Puesto de Bolsa SA

"We are very pleased indeed to have started working with Profile on this important project and we look forward to a smooth implementation of this international class highly-flexible product and to be able to leverage their wide experience to ensure an effortless customization to regional market practices."

Alberto Quirós CEO @ BAC San Jose Puesto de Bolsa SA

Ανακαλύψτε το προϊόν

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαχείριση Επενδύσεων

Axia Suite

Το Axia, είναι η βραβευμένη, web-based, omni-channel λύση για ολοκληρωμένη διαχείριση επενδύσεων

Ανακαλύψτε το προϊόν
Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας