Λύση για Προηγμένη Διαχείριση Πληρωμών

Προηγμένη Διαχείριση Πληρωμών

Η διαχείριση πληρωμών απαιτεί δυναμικό back-end σύστημα που να υποστηρίζει και να παρακολουθεί αποτελεσματικά όλο το εύρος των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών διαδικασιών και απαιτήσεων.

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Πληρωμών αποτελεί την ιδανική λύση για τις τράπεζες που επιθυμούν ολοκληρωμένη διαχείριση πληρωμών ανεξαρτήτως μεγέθους, όγκου και εξειδίκευσης, προσφέροντας οικονομικές και αξιόπιστες λειτουργίες. Η λύση διαχειρίζεται τις εσωτερικές και διεθνείς πληρωμές, αυτοματοποιεί και παρακολουθεί τον πλήρη κύκλο ζωής των εμβασμάτων και εξασφαλίζει αποτελεσματικά την εφαρμογή των ροών εργασιών του οργανισμού.

Λύση για Collections & Debt Recovery

Collections & Debt Recovery

Η λύση Collections & Debt Recovery Management καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με προηγμένα εργαλεία για τη διαχείριση των εισπράξεων. Η λύση αυτοματοποιεί τη διαδικασία είσπραξης, μειώνοντας τις διαγραφές και προβλέψεις (provisioning), ελέγχοντας τις ταμειακές ροές, και επιτρέποντας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν σημαντικά τις σχέσεις με τους πελάτες τους, δημιουργώντας έτσι μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ο χρηματοδοτικός τομέας είτε σε τράπεζες είτε σε εταιρείες, έχει δημιουργήσει μεγάλες απαιτήσεις για εξελιγμένες και προηγμένες διαδικασίες ανάκτησης χρεών, ειδικότερα δε δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων ετών.

Η διαδικασία είσπραξης θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί πλήρως όσο ο όγκος αυξάνεται και να διαφυλάσσει τη επιχείρηση, τηρώντας παράλληλα το επιχειρηματικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Λύση για Islamic Banking

Islamic Banking

Η λύση Islamic Banking προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη των προϊόντων και διαδικασιών της Ισλαμικής Τραπεζικής σε πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους της Shari’a. Το σύστημα επιτρέπει την παραμετροποίηση και την ειδική διαχείριση ισλαμικών προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που απαιτούνται.

Η λύση Islamic Banking διαθέτει πλούσια λειτουργικότητα, παρέχοντας ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις διαδικασίες. Τα επίπεδα αυτοματισμού που υποστηρίζονται μειώνουν το κόστος λειτουργίας, μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα των χρηστών και δίνοντας έμφαση σε πιο ουσιαστικές εργασίες.

Η Ισλαμική τραπεζική εκσυγχρονίζεται συνεχώς τόσο από πλευράς διαχείρισης όσο και νομοθεσίας στις Ισλαμικές χώρες όπου δραστηριοποιείται ενώ επεκτείνεται δυναμικά εκτός των συγκεκριμένων συνόρων παρέχοντας υπηρεσίες σύμφωναμε τις αρχές του Ethical Banking.

 

Λύση για Private Banks

Private Banks

Οι Private Banks αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία, καθώς παρέχουν ένα εξειδικευμένο φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και χρειάζονται ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασιών ώστε να προσφέρουν απαράμιλλη εξυπηρέτηση στους HNWI πελάτες τους.

Υλοποιώντας τις διεθνώς βραβευμένες πλατφόρμες της Profile Software, Core Banking και Wealth Management η λύση για Private Banks συνδυάζει τα δύο συστήματα, για την ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων μιας Private Bank προσφέροντας STP λειτουργίες και Front-to-Back λειτουργικότητα.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της λύσης, ανεπτυγμένη σε μοντέρνα τεχνολογία προσφέρει στις Private Banks την απαιτούμενη λειτουργικότητα και απόδοση για την εκτέλεση των εργασιών τους καθώς και την ευελιξία για την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών τους.

Λύση για Personal Banking

Personal Banking

Οι νέες προσδοκίες των πελατών διαμορφώνουν ένα νέο πεδίο στο Personal Banking, με τη διαφοροποίηση στην εξυπηρέτηση να αποκτά καθοριστική σημασία. Οι Affluent πελάτες χρειάζονται πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες, και οι τράπεζες πρέπει να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους ώστε να καλύπτουν ικανοποιητικά τις εκάστοτε ανάγκες.

Η λύση Personal Banking συνδυάζει λειτουργίες διαχείρισης πελάτη με μετρήσεις ανάλυσης κινδύνου, με δυναμικό workflow, παρέχουν end-to-end λειτουργικότητα, οι οποίες αυτοματοποιούν τις διαδικασίες και εξοικονομούν σημαντικό χρόνο.

Η λύση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει όλες τις τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που προσφέρονται στους Affluent και Retail πελάτες τους. Συμπληρώνει και συνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε κεντρικό τραπεζικό σύστημα ενώ υποστηρίζει αποτελεσματικά πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης. Η ευελιξία της λύσης Personal Banking εξασφαλίζει την άμεση παρουσίαση και εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Λύση Alternative Finance

Alternative Finance

Ο τομέας του Alternative Finance αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με πολλές νέες μικρές τράπεζες να εισέρχονται και να ανταγωνίζονται στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος τρόπος τραπεζικής απευθύνεται σε μικρότερα, πιο ευέλικτα σχήματα, με σκοπό την παροχή άμεσων υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Η λύση Alternative Finance προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλες τις Front-to-Back διαδικασίες μιας Τράπεζας. Διαθέτει μία δυναμική και αρθρωτή αρχιτεκτονική, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει επάξια τις ανάγκες των εναλλακτικών τραπεζών, μέσα από ένα σύνολο διαφορετικών λειτουργιών.

H λύση ενσωματώνει όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών σε μία ενιαία πλατφόρμα Front-to-Back, καθιστώντας το ολοκληρωμένο Banking σύστημα με προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης δανείων. Προσφέρει πλήρες Straight Through Processing (STP workflow), υψηλό επίπεδο αυτοματισμού, ευκολία στη χρήση και χαμηλό κόστος λειτουργίας ενώ καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες της Τράπεζας σε όλους τους τομείς.

Λύση Marketplace Lending

Marketplace Lending

Το Marketplace Lending έχει παρουσιάσει νέες εναλλακτικές στον τρόπο που λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Οι εταιρείες αυτές ανατρέπουν τα δεδομένα και παρέχουν εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης από Marketplace Lending, P2P Lending έως Equity Crowdfunding. Οι πλατφόρμες για marketplace Lending αποτελούν πλέον τη νέα εναλλακτική για χρηματοδότηση προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες στο νέο τύπο πελατών.

H Profile, ως πρωτοπόρος, ανέπτυξε λύσεις Marketplace Lending που διασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση από διαδικτυακές συναλλαγές. Η λύση συνδυάζει στοιχεία Τραπεζικής και Διαχείρισης Επενδύσεων απορροια της μεγάλης εμπειρίας της Profile Software και στους δύο τομείς.

Η λύση έχει μια αρθρωτή δομή που επιτρέπει τον σταδιακό εμπλουτισμό των λειτουργιών της ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Επιτρέπει τη διασύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα λογιστηρίου ή/και κανονιστικής συμμόρφωσης για την παραγωγή αναφορών αποτελώντας μια ολοκληρωμένη end-to-end λύση.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαχείριση Επενδύσεων

Axia Suite

Το Axia, είναι η βραβευμένη, web-based, omni-channel λύση για ολοκληρωμένη διαχείριση επενδύσεων

Ανακαλύψτε το προϊόν
Core Banking πλατφόρμα

Finuevo Core

To Finuevo Core είναι μια μοντέρνα, ολοκληρωμένη τραπεζική πλατφόρμα για τη διεθνή τραπεζική αγορά

Ανακαλύψτε το προϊόν
Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας