Υπηρεσίες Υλοποίησης

Η Profile Software παρέχει εύρος υπηρεσιών προς τους πελάτες της ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους, από την έναρξη ενός έργου έως την εκπαίδευσής τους, και να αξιοποιήσουν πλήρως τις διαθέσιμες λύσεις και προϊόντα.

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων

Με τη χρήση σύγχρονων PM μεθοδολογιών και εργαλείων, η Profile παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου για όλους τους τομείς της αγοράς, με ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση DevOps. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι κάθε πελάτης είναι μοναδικός και κάθε υλοποίηση έχει το δικό της σύνολο απαιτήσεων. Η ομάδα εξειδικευμένων πιστοποιημένων συμβούλων της Profile Software παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων που διασφαλίζουν την επιθυμητή υλοποίηση έργων οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας.

Παραμετροποίηση και Προσαρμογή

Οι λύσεις της Profile Software έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε οποιασδήποτε απαίτηση χρηματοοικονομικών οργανισμών καθώς και σε υλοποιήσεις μεγάλων έργων ενώ προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες εύκολης παραμετροποίησης, ώστε να εξυπηρετούνται διάφοροι επιχειρηματικοί τομείς και λειτουργικά μοντέλα. Εύκολη παραμετροποίηση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την ιδέα model bank, όπου οι προπαραμετροποιημένες λύσεις επιταχύνουν την ολοκλήρωση του έργου.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι της Profile Software διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την καλύτερη υλοποίηση και προσαρμογή των λύσεων στις ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, και να συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων για κερδοφορία και αποτελεσματικότητα καθώς και ικανοποίηση πελατών και χρηστών. Η πλούσια τεχνογνωσία του κλάδου σε συνδυασμό με αποδεδειγμένες μεθόδους και εργαλεία για την υλοποίηση λογισμικού μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο του έργου και εξασφαλίζουν την υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων.

Εκπαίδευση

Η Profile Software παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους χρήστες με σκοπό να εξασφαλίσει την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των λύσεων της. Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω τυποποιημένων ή προσαρμοσμένων σεμιναρίων. Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην κατάρτιση των τελικών χρηστών, στο τεχνικό προσωπικό και στους διαχειριστές των συστημάτων.

Υπηρεσίες Μετά την Υλοποίηση

Παρέχουμε αξιόπιστες επαγγελματικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική υλοποίηση κάθε έργου της, με εύρος υπηρεσιών μετά την υλοποίηση για τη διεθνή μας πελατεία όπως Υποστήριξη πελατών, Τεχνική υποστήριξη, Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Yποστήριξη Πελατών

Το τμήμα υποστήριξης πελατών της Profile Software είναι προσανατολισμένο ώστε να διευκολύνει την ταχεία διεκπεραίωση αιτημάτων για τη βέλτιστη και άμεση επίλυση τυχόν θεμάτων που προκύπτουν. Το τμήμα υποστήριξης προσφέρει ένα κοινό σημείο επικοινωνίας και παρακολούθησης για τον πελάτη.

Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική μας υποστήριξη δέχεται αιτήσεις όλο το εικοσιτετράωρο μέσω digital ticketing (Profile Tracker), e–mail ή τηλέφωνου. Το Traker είναι ένα web-based ticketing εργαλείο που επιτρέπει την καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των εισερχόμενων αιτήσεων, είτε για υποστήριξη του προϊόντος είτε για αίτηση αλλαγών (change request). Με βάση τον τύπο της αίτησης οι υπηρεσίες υποστήριξης της Profile Software θα κατευθύνουν την αίτηση προς τον πλέον κατάλληλο Σύμβουλο για τη διαχείριση της, ή θα προετοιμάσουν ένα αίτημα αλλαγής (change request) προς έγκριση από τον πελάτη προκειμένου να επεκταθεί η λειτουργικότητα της ήδη υλοποιημένης λύσης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ως τμήμα των υπηρεσιών μετά την υλοποίηση, η έμπειρη ομάδα συμβούλων της Profile Software είναι σε θέση να συμβουλέψει τα στελέχη της επιχείρησής σας, το τμήμα IT και τους υπευθύνους, προκειμένου να αυξήσετε την επίδοση της λύσης είτε μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε με προσθήκη επιπλέον (add-on) χαρακτηριστικών. Η εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες φιλοξενίας για λύσεις και πρόσθετες υπηρεσίες Business Process Outsourcing (BPO) ή Business Process as a Service (BPaaS), για να εξασφαλίσει το μέγιστο όφελος του πελάτη. Η Profile υλοποιεί τις λύσεις του στις πλατφόρμες cloud της Amazon Web Services, Microsoft Azure κ.λπ.

Επιλογές Υλοποίησης

Η Profile Software προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες υλοποίησης για τα προϊόντα της, χωρίς την ανάγκη εσωτερικών υποδομών πληροφορικής (internal IT infrastructure). Στρατηγικά οι προτάσεις SaaS και Cloud διευκολύνουν την εξέλιξη των δαπανών CapEx σε OpEx και βελτιστοποιούν το TCO (Total Cost of Ownership) των πελατών.

Εκτός από το ‘on premises’ μοντέλο, οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

Στο Cloud προσφέροντας ευελιξία και ασφάλεια. Προσφέρεται είτε off-site (public cloud) είτε ως ιδιωτικό δίκτυο (private cloud) ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Hosted Services: Αξιοποιώντας το μοντέλα λειτουργία και διαχείρισης IaaS και SaaS , αυτό το είδος υπηρεσίας παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και ολοκληρωμένη ασφάλεια με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Η Profile Software είναι πιστοποιημένη κατά ISO εταιρεία. Επομένως, όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με τα δεδομένα των πελατών ακολοθούν ένα αυστηρά προκαθορισμένο σύστημα ασφάλειας. Ανάλογα με το μέγεθος, τον όγκο εργασιών και τα επίπεδα εξυπηρέτησης που προδιαγράφει ο πελάτης, διαθέτουμε ευέλικτα μοντέλα τιμολόγησης (π.χ. pay-as-you-use ή/και pay-as-you-grow) και στις δύο προτάσεις υλοποίησης.

Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας
ESPA