Οικονομικές Καταστάσεις

2023

6M
Δελτίο Τύπου - Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση

2022

6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση σε HTML (άνοιγμα με iXBRL viewer)
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση (XBRL)

2021

6M
Eξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση
6M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση σε HTML (άνοιγμα με iXBRL viewer)
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση (XBRL)

2020

6M
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση

2019

6M
Eξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση

2018

6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση

2017

6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση

2016

6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση

2015

6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση

2014

6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση

2013

6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση

2012

6M
Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση
12M
Eτήσια Οικονομική Εκθεση
Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας