Ετήσιοι Ισολογισμοί Θυγατρικών

2022

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Software (UK) Ltd

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (en)

Profile Technologies A.E.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Digital Services

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Login S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (en)

Profile Centevo

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (en)

2021

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Software (UK) Ltd

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (en)

Login S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (en)

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Digital Services

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Technologies A.E.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Centevo

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (en)

2020

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Software (UK) Ltd

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Login S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Digital Services

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Technologies A.E.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2019

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Software (UK) Ltd

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Login S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Digital Services

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2018

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Software (UK) Ltd

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Login S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Suisse) S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Digital Services

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2017

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Software (UK) Ltd

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Login S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Suisse) S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Digital Services

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2016

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Software (UK) Ltd

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Suisse) S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Digital Services

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2015

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Systems & Software (Suisse) S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Profile Digital Services

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2014

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

PROFILE Systems & Software (Suisse) S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2013

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

PROFILE Systems & Software (Suisse) S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2012

GLOBAL SOFT S.A.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας