Εσωτερικές Συναλλαγές

Λόγος Υποβ. Ον/νυμο Ιδιότητα Συναλλασσόμενος Ημ/νία Τμχ Αξία Α/Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 05/03/2024 4.000 19.080,00 Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 04/03/2024 6.260 28.633,80 Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 22/02/2024 1.000 4.440,00 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος 28/12/2023 95.395 81.085,75 A
Α ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος O ίδιος 28/12/2023 39.600 33.660,00 A
Α HERTZOG PASCALE Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 28/12/2023 6.800 5.780,00 A
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 28/12/2023 3.960 3.366,00 A
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 28/12/2023 8.450 7.182,50 A
Α ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων O ίδιος 28/12/2023 1.980 1.683,00 A
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 24/11/2023 2.500 10.325,00 Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 16/11/2023 3.370 13.277,80 Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 17/11/2023 2.670 10.760,30 Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 09/11/2023 2 7,86 Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 13/11/2023 1.140 4.380,20 Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 14/11/2023 8.450 7.182,50 Π
Α HERTZOG PASCALE Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 29/09/2023 1.148 4.670,64 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος 18/07/2023 400.000 1.920.000,00 Π
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 29/06/2023 30.000 127.800,00 Π
Α ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Προϊστάμενος Λογιστηρίου O ίδιος 08/06/2023 500 2.035,00 Π
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 21/3/2023 592 1.628,00 Π
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 20/3/2023 408 1.073,04 Π
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 7/3/2023 500 1.402,50 Π
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 20/2/2023 500 1.530,00 Π
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 13/2/2023 1.000 3.130,00 Π
Α HERTZOG PASCALE Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 13/2/2023 5.556 17.501,40 Π
Α HERTZOG PASCALE Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 14/2/2023 444 1.398,60 Π
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 23/1/2023 750 2.167,60 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος 29/12/2022 136.195 115.765,75 A
Α ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος O ίδιος 29/12/2022 66.800 56.780,00 A
Α HERTZOG PASCALE Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 29/12/2022 6.600 5.610,00 A
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 29/12/2022 3.530 3.000,50 A
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 29/12/2022 8.450 7.182,50 A
Α ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών O ίδιος 29/12/2022 1.320 1.122,00 A
Α ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Προϊστάμενος Λογιστηρίου O ίδιος 29/12/2022 3.400 2.890,00 A
Α ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων O ίδιος 29/12/2022 8.780 7.463,00 A
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 21/12/2022 1.000 2.865,00 Π
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 12/12/2022 530 1.491,95 Π
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 7/11/2022 1.840 5.280,80 Π
Α ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Προϊστάμενος Λογιστηρίου O ίδιος 3/10/2022 800 2.160,00 Π
Β ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Σύζυγος 17/6/2022 190.000 42.085 Π
A ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος O ίδιος 17/6/2022 190.000 42.085 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος 16/2/2022 240.000 1.742.400,00 Π
A ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Προϊστάμενος Λογιστηρίου O ίδιος 13/1/2022 1.650 10.520,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος 27/12/2021 19.800 33.660,00 A
A ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος O ίδιος 27/12/2021 13.200 22.440,00 Α
A ΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 27/12/2021 4.950 8.415,00 A
A ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 27/12/2021 6.900 11.730,00 A
A ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 27/12/2021 3.300 5.610,00 A
A ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων O ίδιος  27/12/2021 3.300 5.610,00 A
B ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Σύζυγος 20/1/2021 1.000 5,170,00 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος 15/1/2021 194.000 1.037.460,00 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος 14/1/2021 150.000 802.500,00 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος 31/12/2020 19.800 33.660,00 Α
Α ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος O ίδιος 31/12/2020 13.200 22.440,00 Α
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό O ίδιος 31/12/2020 4.950 8.415,00 Α
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος 31/12/2020 3.000 5.100,00 Α
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος 31/12/2020 3.300 5.610,00 Α
Α ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων O ίδιος 31/12/2020 3.300 5.610,00 Α
A ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων Ο ίδιος 23/10/2019 1.500 5.085,00 A
Α ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων Ο ίδιος 4/10/2019 1.500 4.950 A
Α ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Η ίδια 27/6/2019 8.500 30.285 Π
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο ίδιος 19/6/2019 5.690 19.206 Π
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο ίδιος 14/6/2019 1.310 4.457,10 Π
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο ίδιος 13/6/2019 1.000 3.310 Π
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο ίδιος 11/6/2019 7.000 24.070 Π
Α ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Η ίδια 28/5/2019 2.000 6.025,60 Π
Β ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Σύζυγος 1/6/2016 95.000 42.085 Α
Α ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ίδιος 1/6/2016 95.000 42.085 Π
A ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ίδιος 4/11/2014 45.000 20.280,82 Α
A ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ίδιος 20/5/2014 50.000 41.173,73 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/12/2013 1.771.830 177.183,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 17/7/2012 70.000 34.834,56 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 16/3/2011 4.895 2.300,53 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 15/3/2011 1.500 725,98 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 14/3/2011 4.000 2.027,79 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/2/2011 3.000 1.579,19 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/2/2011 2.687 1.460,51 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/1/2011 3.000 1.629,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 30/12/2010 3.000 1.645,09 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/11/2010 4.000 1.746,97 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 24/11/2010 3.000 1.306,10 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 22/11/2010 3.500 1.469,03 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 19/11/2010 4.000 1.718,74 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 8/11/2010 3.000 1.416,31 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 5/11/2010 3.000 1.416,19 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/11/2010 3.000 1.617,25 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/10/2010 4.000 2.194,87 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 20/10/2010 4.000 2.196,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 19/10/2010 3.000 1.662,40 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 18/10/2010 3.000 1.649,91 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 5/10/2010 2.000 977,33 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 4/10/2010 2.700 1.321,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/10/2010 10.000 5.039,93 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 30/6/2010 6.000 3.847,54 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/4/2010 9.000 6.735,68 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/3/2010 8.860 6.670,57 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 10/2/2010 9.935 8.183,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 2/10/2009 16.282 12.078,48 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 8/7/2009 4.000 3.901,63 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 30/6/2009 25.000 24.373,75 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 13/5/2009 11.700 10.799,23 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 6/5/2009 6.600 5.754,00 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 30/4/2009 25.000 22.231,16 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 3/4/2009 8.000 6.180,14 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 2/4/2009 12.000 9.390,54 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/4/2009 20.000 15.651,24 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 31/3/2009 20.000 15.658,56 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/1/2009 8.489 5.916,98 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/1/2009 10.000 6.691,34 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 31/12/2008 17.500 14.001,13 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 11/12/2008 10.000 7.327,44 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/12/2008 4.000 3.160,54 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 12/11/2008 4.930 4.229,14 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 6/11/2008 5.980 5.176,49 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 5/11/2008 10.800 9.732,87 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 4/11/2008 3.100 2.757,80 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/10/2008 7.000 5.103,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 24/10/2008 9.910 6.874,09 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/10/2008 6.100 4.894,48 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 22/10/2008 8.350 6.798,13 Α
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 13/10/2008 1.700 1.622,29 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 8/10/2008 5.200 5.121,33 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 6/10/2008 4.000 4.055,73 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 3/10/2008 3.000 3.242,63 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 2/10/2008 3.000 3.248,94 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 29/9/2008 2.900 3.238,63 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/9/2008 1.010 1.201,90 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 19/9/2008 16.600 20.405,39 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 14/3/2008 9.559 18.085,84 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 22/1/2008 6.000 14.803,35 Α
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 4/1/2008 16.000 24.480,00 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 4/1/2008 126.000 192.780,00 Α
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 4/1/2008 16.000 24.480,00 Α
A ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 4/1/2008 6.500 9.945,00 Α
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 4/1/2008 16.000 24.480,00 Α
A ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο ίδιος 4/1/2008 11.000 16.830,00 Α
A ΜΠΑΡΜΠΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 4/1/2008 24.000 36.720,00 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 4/1/2008 24.000 36.720,00 Α
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 3/1/2008 620 1.884,80 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 3/1/2008 600 1.800,00 Π
A ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 28/12/2007 1.395 4.268,70 Π
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 13/12/2007 2.875 8.080,20 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 11/12/2007 9.769 27.309,96 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 4/12/2007 12.000 33.302,99 Α
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 3/12/2007 1.000 2.750,00 Π
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 29/11/2007 1.480 4.139,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 28/11/2007 300 837,67 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/11/2007 7.600 21.068,89 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/11/2007 2.199 6.332,93 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 20/11/2007 26.785 79.444,39 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 19/11/2007 10.000 29.731,25 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 6/11/2007 50.000 162.000,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 2/11/2007 15.000 48.640,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/11/2007 40.000 133.040,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 31/10/2007 16.075 54.133,50 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 25/10/2007 1.507 4.538,01 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/10/2007 4.000 11.834,39 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 16/10/2007 6.000 17.406,44 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 18/9/2007 3.000 8.864,72 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 14/9/2007 3.845 11.050,03 Α
B ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Σύζυγος 10/8/2007 1.000 2.820,57 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 8/8/2007 4.500 13.420,38 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/7/2007 13.600 43.204,08 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 25/7/2007 7.500 24.086,47 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 24/7/2007 7.500 24.238,00 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/7/2007 2.000 6.383,91 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 22/6/2007 20.000 68.418,42 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 22/6/2007 500 1.750,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 22/6/2007 2.000 6.930,71 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 22/6/2007 500 1.750,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 21/6/2007 500 1.700,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 20/6/2007 1.089 3.572,84 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 19/6/2007 1.911 6.344,52 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 19/6/2007 20.000 65.300,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 18/6/2007 500 1.650,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 15/6/2007 150.000 468.027,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 14/6/2007 75.000 235.500,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 7/6/2007 16.231 48.145,30 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/6/2007 175.000 553.008,40 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 25/5/2007 2.000 6.200,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 25/5/2007 500 1.610,00 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 23/5/2007 12.000 38.985,24 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 22/5/2007 30.000 98.780,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 21/5/2007 500 1.550,00 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 30/4/2007 2.500 7.210,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 18/4/2007 2.000 5.000,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 5/3/2007 2.000 4.303,06 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 5/3/2007 2.000 4.334,10 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/3/2007 17.675 39.445,92 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 7/2/2007 1.500 3.613,56 Α
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 24/1/2007 2.000 4.880,00 Π
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 15/1/2007 4.000 9.740,00 Π
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 12/1/2007 500 1.195,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 10/1/2007 3.000 7.151,85 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 20/12/2006 220.000 613.800,00 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 18/12/2006 3.000 8.290,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 1/12/2006 50.000 132.500,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 27/11/2006 12.000 33.031,40 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 14/11/2006 20.000 79.828,84 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 10/11/2006 5.000 18.742,30 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 2/11/2006 1.000 3.680,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 1/11/2006 1.194 4.298,40 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 27/10/2006 1.000 3.570,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 26/10/2006 2.000 7.180,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 25/10/2006 1.206 4.297,48 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 24/10/2006 2.070 7.369,20 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 20/10/2006 4.500 16.020,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 18/10/2006 3.000 10.120,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 17/10/2006 2.000 6.730,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 13/10/2006 2.300 8.056,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 11/10/2006 2.500 9.010,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 10/10/2006 8.000 27.280,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 6/10/2006 2.000 6.680,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 5/10/2006 2.000 6.660,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 4/10/2006 1.000 3.236,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 3/10/2006 2.000 6.400,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 29/9/2006 12.960 38.337,92 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 29/9/2006 1.200 3.624,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/9/2006 15.000 44.030,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/9/2006 22.000 63.340,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 12/9/2006 50.000 141.250,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/7/2006 25.000 67.590,37 Α
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 28/6/2006 1.000 2.675,26 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 6/6/2006 10.000 25.883,20 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 9/5/2006 100.000 285.012,50 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/4/2006 6.500 16.255,00 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 6/4/2006 500 1.348,15 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/3/2006 3.000 7.675,80 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 27/3/2006 350 909,12 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 22/3/2006 500 1.303,71 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 21/3/2006 500 1.298,77 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 21/3/2006 5.000 13.150,00 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 16/3/2006 500 1.279,01 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 15/3/2006 2.000 5.092,01 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 8/3/2006 5.000 11.894,60 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 17/2/2006 500 1.400,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 14/2/2006 500 1.387,66 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 10/2/2006 500 1.348,15 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 9/2/2006 1.000 2.632,10 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 6/2/2006 1.500 3.685,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 2/2/2006 50.000 117.732,04 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 24/1/2006 500 1.165,42 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 20/1/2006 75.000 176.250,00 Π
B ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Σύζυγος 18/1/2006 33.140 69.123,56 Π
B ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Σύζυγος 17/1/2006 30.000 60.789,01 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 23/12/2005 2.310 3.903,90 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 23/12/2005 2.310 3.943,70 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 23/12/2005 49.530 84.159,08 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 22/12/2005 540 885,46 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 1/12/2005 2.410 4.108,69 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 30/11/2005 3.480 5.958,88 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 29/11/2005 1.000 1.642,68 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 29/11/2005 3.530 5.723,00 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 28/11/2005 1.000 1.666,23 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 28/11/2005 1.500 2.496,85 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 25/11/2005 1.000 1.680,73 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 25/11/2005 1.000 1.693,22 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 22/11/2005 1.000 1.718,42 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 22/11/2005 4.350 7.313,60 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 21/11/2005 5.000 8.424,80 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 18/11/2005 440 751,7 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 17/11/2005 1.500 2.608,05 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 16/11/2005 400 687,98 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 15/11/2005 1.500 2.466,47 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 14/11/2005 1.000 1.698,21 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 11/11/2005 2.000 3.405,42 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 10/11/2005 500 849,13 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 7/11/2005 5.000 8.840,16 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 4/11/2005 5.390 9.442,85 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 2/11/2005 1.660 2.728,47 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 1/11/2005 1.000 1.647,67 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 7/2/2005 500 1.254,32 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 7/2/2005 30.000 72.968,01 Π
Λόγος Υποβολής
Α : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
A/Π (Φύση της Συναλλαγής)
Α : Αγορά / Απόκτηση
Π : Πώληση / Διάθεση
Παρ. (Παρατηρήσεις)
1 : Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ
2 : Λόγω εξάσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό
3 : Λόγω δωρεάς
4 : Λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης κ.λ.π.
5 : Λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής ομολογιών
Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας