Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει όλα τα προϊόντα χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων περίπλοκων και απαιτητικών εργασιών
 • Front-to-Back office λειτουργίες για πράξεις διαχείρισης διαθεσίμων σε διεθνές επίπεδο
 • Εξειδικευμένη, ευέλικτη και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση ορίων, όπως πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος διακανονισμού, όρια συναλλαγών και χαρτοφυλακίου
 • Πολλαπλά εργαλεία παρακολούθησης κινδύνου αγοράς, ρευστότητας και λειτουργικού κινδύνου
 • Δυναμική δομή χαρτοφυλακίου που ορίζεται από τον χρήστη με περισσότερα από 15 επίπεδα ιεραρχίας, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης κατά IFRS
 • Απρόσκοπτη ροή δεδομένων μέσα από διάφορα στάδια, με όλους τους αναγκαίους ελέγχους ασφαλείας
 • Front-end blotters για κάθε διαπραγματευτή, που παρουσιάζουν σε ένα μόνο παράθυρο τις οθόνες τιμολόγησης και συναλλαγών
 • Supervision blotters που επιμερίζουν τις συναλλαγές ανά συγκεκριμένους χρήστες για περαιτέρω επεξεργασία, φιλτράρισμα ανά προϊόν και ανά deal status
 • Online ημερήσιο realised και unrealised P&L, με ανάλυση μεταξύ του διατραπεζικού P&L και πελατειακού P&L
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει την αυτόματη και σε πραγματικό χρόνο διασύνδεση με παρόχους δεδομένων και συστημάτων διαπραγμάτευσης, εξαλείφοντας τις διπλές καταχωρήσεις
 • Πλήρες STP με σωστά και οριζόμενα από το χρήστη βήματα επικύρωσης
 • Εύκολη διασύνδεση με τραπεζικά και λογιστικά συστήματα
 • Βασίζεται σε microservices αρχιτεκτονική και είναι πλήρως containerized enterprise application που τρέχει σε Kubernetes stack

 • Συμμόρφωση και εύκολη υιοθέτηση κάθε νέας οδηγίας σχετικά με τη μετάβαση απο το Libor στα νέα Risk Free Rates (RFRs)
 • Απλός και γρήγορος ορισμός νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων με τα νέα Risk Free Rates
 • Δυναμική Διαχείριση Δανειακών Χαρτοφυλακίων
 • Διαθέσιμο σε Cloud και SaaS περιβάλλον

Οφέλη

 • Μείωση manual λαθών και εξορθολογισμός των διαδικασιών
 • Αύξηση της παραγωγικότητας με αυτόματη δημιουργία γεγονότων
 • Ελάχιστος χρόνος και πόροι για την υλοποίηση
 • Επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα για την υποστήριξη κάθε αύξησης όγκου συναλλαγών
 • Διαδικασία σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα επίπεδα (υπολογισμός θέσης, διαχείριση κινδύνων, αποτιμήσεις)
 • Κανένας περιορισμός σχετικά με τη συναλλαγή που έχει γίνει, κάτι που επιτρέπει κάθε είδους δομημένο προϊόν
 • Τεχνολογία συμβατή με όλα τα πρότυπα του κλάδου. Προγράμματα πλοήγησης για εύκολη πρόσβαση και αυξημένη ασφάλεια
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική εξασφαλίζει εύκολη ενσωμάτωση
 • Πρόσβαση 24/7 από οποιοδήποτε σημείο

Γιατί να επιλέξετε το Acumen.plus;

Το ευέλικτο σύστημα Acumen.plus παρέχει μία ιδανική λύση για τις επενδυτικές και treasury ανάγκες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και αυτοματοποιεί ολόκληρο τον κύκλο των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία