Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει όλα τα προϊόντα χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων περίπλοκων και απαιτητικών εργασιών

Front-to-Back office λειτουργίες για πράξεις διαχείρισης διαθεσίμων σε διεθνές επίπεδο

Εξειδικευμένη, ευέλικτη και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση ορίων, όπως πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος διακανονισμού, όρια συναλλαγών και χαρτοφυλακίου

Πολλαπλά εργαλεία παρακολούθησης κινδύνου αγοράς, ρευστότητας και λειτουργικού κινδύνου

Δομή χαρτοφυλακίου που ορίζεται από τον χρήστη με περισσότερα από 15 επίπεδα ιεραρχίας, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης κατά IFRS

Απρόσκοπτη ροή δεδομένων μέσα από διάφορα στάδια, με όλους τους αναγκαίους ελέγχους ασφαλείας

Ανοικτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει την αυτόματη και σε πραγματικό χρόνο διασύνδεση με παρόχους δεδομένων και συστημάτων διαπραγμάτευσης, εξαλείφοντας τις διπλές καταχωρήσεις

Πλήρες STP με σωστά και οριζόμενα από το χρήστη βήματα επικύρωσης

Front-end blotters για κάθε διαπραγματευτή, που παρουσιάζουν σε ένα μόνο παράθυρο τις οθόνες τιμολόγησης και συναλλαγών

Supervision blotters που επιμερίζουν τις συναλλαγές ανά συγκεκριμένους χρήστες για περαιτέρω επεξεργασία, φιλτράρισμα ανά προϊόν και ανά deal status

Online ημερήσιο realized και unrealized P&L, με ανάλυση μεταξύ του διατραπεζικού P&L και πελατειακού P&L

Ισχυρή και οριζόμενη από τοn χρήστη δομή χαρτοφυλακίου και εργαλεία αναφοράς

Οφέλη

Μείωση χειροκίνητων λάθη και εξορθολογισμός των διαδικασιών

Αύξηση της παραγωγικότητας με αυτόματη δημιουργία γεγονότων

Ελάχιστος χρόνος και πόροι για την υλοποίηση

Επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα για την υποστήριξη κάθε αύξησης όγκου συναλλαγών

Διαδικασία σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα επίπεδα (υπολογισμός θέσης, διαχείριση κινδύνων, αποτιμήσεις)

Κανένας περιορισμός σχετικά με τη συναλλαγή που έχει γίνει, κάτι που επιτρέπει κάθε είδους δομημένο προϊόν

Τεχνολογία συμβατή με όλα τα πρότυπα του κλάδου. Προγράμματα πλοήγησης για εύκολη πρόσβαση και αυξημένη ασφάλεια

Ανοικτή αρχιτεκτονική εξασφαλίζει εύκολη ενσωμάτωση

Γιατί να επιλέξετε το Acumennet;

Το ευέλικτο σύστημα Acumennet παρέχει μία ιδανική λύση για τις επενδυτικές και treasury ανάγκες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και αυτοματοποιεί ολόκληρο τον κύκλο των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα.