13.10.2022

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει ό,τι η τράπεζα UBCI (Union Bancaire pour le Commerce et I’Industrie) επέλεξε το Acumen.plus, το διεθνώς εφαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης Διαθεσίμων, για την αποτελεσματική διαχείριση ολόκληρου του φάσματος του Treasury και της βελτιστοποίησης των λειτουργιών του, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η λύση, η οποία προσφέρει πλήρη συμμόρφωση με το συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, υλοποιείται στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στην Τύνιδα της Τυνησίας.

Η UBCI διαθέτει ένα δίκτυο που απαρτίζεται από 103 υποκαταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην καρδιά των κύριων οικονομικών κέντρων της Τυνησίας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, καλύπτοντας τις μοναδικές ανάγκες των πελατών της στους τομείς καθημερινής τραπεζικής, χρηματοδότησης έργων, επενδυτικής τραπεζικής, τραπεζοασφάλισης και διαχείρισης περιουσίας. Η τράπεζα παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, γεγονός που την οδήγησε στην επιλογή μιας ενιαίας λύσης Διαχείρισης Διαθεσίμων, ούτως ώστε να καλύψει το ευρύ σύνολο των υφιστάμενων και αναδυόμενων απαιτήσεων του κλάδου.

Το Acumen.plus προσφέρει στην τράπεζα μια ολοκληρωμένη λύση για την κάλυψη των εγχώριων και διεθνών εργασιών treasury από άκρο σε άκρο (end-to-end). Η ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήματος με τις παραμετροποιήσμες ροές εργασίας και τη χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών, θα επιτρέψει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να αναπτυχθεί δυναμικά, διασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, υψηλό βαθμό επεκτασιμότητας (expandability) και δυνατότητας κλιμάκωσης (scalability), καθώς επίσης και απρόσκοπτης ενσωμάτωσης (seamless integration). Επιπλέον, οι εξατομικευμένες διαδικασίες και η αυτοματοποίηση θα συνεισφέρουν στη μείωση των χειροκίνητων σφαλμάτων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τον χρόνο υλοποίησης αλλά και των πόρων που δαπανώνται. Αυτή η πρακτική θα επιτρέψει στην UBCI να εστιάσει σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας και να αυξήσει την κερδοφορία της μέσω μιας οικονομικά αποδοτικής προσέγγισης.

Η κα Pascale Hertzog, Δ/ντρια του Τμήματος Διαθεσίμων της Profile Software, υποστηρίζει πως «είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την UBCI, ένα πρωτοπόρο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εντόπισε εγκαίρως την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό. Η τεχνολογία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας του Τμήματος Treasury και της λήψης αποφάσεων, παγκοσμίως. Σε πλήρη αρμονία με αυτή την προσέγγιση, η UBCI επιλέγει τη λύση Διαχείρισης Διαθεσίμων Acumen.plus για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και να διαφοροποιηθεί, ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της».

Ο κ. Mohamed Koubaa, Διευθύνων Σύμβουλος της UBCI, αναφέρει ό,τι «η UBCI παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της, εστιάζοντας στην απαράμιλλη εμπειρία των πελατών της καθ’ όλη τη διάρκεια της αγοραστικής διαδρομής. Η λύση της Profile Software, αναφορικά με τις λειτουργίες του Τμήματος Treasury, θα ενισχύσει σημαντικά την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας που αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και θα μας επιτρέψει να αφήσουμε το εταιρικό μας αποτύπωμα στην καθημερινότητα όλων των εμπλεκομένων μερών».

Η Profile Software παραμένει πλήρως προσηλωμένη στο όραμά της για την παροχή καινοτόμων λύσεων που επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στις εταιρείες, σε ολόκληρο τον κόσμο, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους προς όφελος των πελατών τους».