12.03.2020

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει την αναβάθμιση του Acumennet, της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Treasury, ώστε να παρέχει προηγμένη δυνατότητα API, περιβάλλον λειτουργικού συστήματος και αυτόνομη δομή, διασφαλίζοντας αυξημένη ευελιξία σε όλο το εύρος των εργασιών.

Συγκεκριμένα, το Acumennet έχει επανασχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευελιξίας, επεκτασιμότητας, composability και κανονιστικής συμμόρφωσης ενός οργανισμού. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός υποστηρίζει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας μέσω cloud-agnostic και cloud-native περιβάλλοντος που προσφέρει καλύτερο έλεγχο των υποδομών της επιχείρησης. Πέρα από το αναβαθμισμένο dashboard,που εκτελεί όλες τις λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, οι Διαχειριστές Διαθεσίμων εξοικονομούν τώρα περισσότερο χρόνο, με προηγμένη εμπειρία χρήστη.

Επιλέγοντας τα κατάλληλα interfaces και συνδέσεις, από τα διαθέσιμα στην πλατφόρμα, νέες εφαρμογές και επιπλέον συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα κι ευέλικτα, επιτρέποντας εύκολη εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής του οργανισμού. Τα οφέλη της ασφαλούς αρχιτεκτονικής εξασφαλίζουν στον οργανισμό καλύτερη προστασία από τις σύγχρονες κυβερνο-απειλές με την υλοποίηση μέτρων ασφαλείας. Με την υιοθέτηση των μεθόδων ανάπτυξης DevOps επιτυγχάνονται ταχύτεροι κύκλοι παραγωγής λογισμικού μειώνοντας σημαντικά τα κόστη.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της από έργα υλοποίησης ψηφιακών χρηματοοικονομικών συστημάτων διεθνώς, η Profile έχει επανασχεδιάσει την αρχιτεκτονική του Acumennet ώστε να παρέχει μια δομή που ανταποκρίνεται σε υφιστάμενες αλλά και αναδυόμενες προκλήσεις, ευέλικτα και με αυξημένη σχέση απόδοσης/κόστους, σε όλα τα επίπεδα.