12.12.2023

För att kunna leverera IT-tjänster till ambitiösa aktörer inom bank- och finansindustrin i dag krävs både lokal kännedom och närhet till kund och marknad – men också resurser och nätverk från en global aktör. Detta har IT-leverantören Centevo.
– Vi kan förse våra kunder med de lösningar de behöver för att växa och skapa värde, säger Stefanos Athanasiadis, CEO på Centevo.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter inom alla sektorer, och speciellt så inom bank- och finans. Framväxten av API:er – en systematik för att koppla samman olika system och IT-tjänster – skapar kundanpassade och skräddarsydda lösningar som främjar både produktivitet och lönsamhet i en verksamhet.

Read the article