Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πυλώνας 1. Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση κινδύνου

 • Πλήρης κάλυψη των συμφώνων της Βασιλείας II/III/IV και των κανονισμών του πλαισίου EU-CRD
 • Καθημερινή εκτέλεση υπολογισμών RWA για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και βέλτιστη επίβλεψη εποπτικών κεφαλαίων
 • Εποπτικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων αναφορών που προκύπτουν από τα σύμφωνα της Βασιλείας III/IV

Πυλώνας 2. Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

 • Stress Testing και πολύ-επίπεδη what-if ανάλυση
 • Δυνατότητα εφαρμογής sensitivity shocks και αναλύσεων σεναρίων μέσω idiosyncratic, systemic και συνδυαστικών προσεγγίσεων
 • Αναλυτικές αναφορές για τον κίνδυνο συγκέντρωσης

Πυλώνας 3. Εποπτική Διαφάνεια

 • Εμπεριστατωμένες αναφορές που σχετίζονται με τον Πυλώνα 3, με βάση το σύμφωνο της Βασιλείας
 • Ετήσιες δημοσιεύσεις αξιολόγησης και παραμετροποιήσιμες εκθέσεις διαχείρισης

XBRL

 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη XBRL λειτουργιών

Οφέλη

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης έργων Βασιλείας ΙΙ/ΙΙΙ/IV
 • Δοκιμασμένο εργαλείο ETL, datamart και MIS αναφορών
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική – μηχανή παραμετροποιήσιμων αναφορών και υπολογισμών
 • Αναφορές με βάση την εποπτική ανάγκη και κανονιστική συμμόρφωση
 • Εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη interface
 • Ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας
 • Δυνατότητα ελέγχου και διαφάνειας
 • Αποτελεσματική διαχείριση κόστους κινδύνου
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη αναφορικά με τις απαιτήσεις σε IFRS 9 προστατεύοντας την επιχειρήση

Γιατί να επιλέξετε το RiskAvert;

Το RiskAvert συνδυάζει την πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη λειτουργικότητα με προηγμένη τεχνολογικά  δυνατότητα διασυνδέσεων και ανοιχτή αρχιτεκτονική. Πρόκειται για ένα συνδυασμό που προσφέρει  δυναμική και ευελιξία, η οποία καλύπτει αποτελεσματικά τις απαιτητικές και συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες κανονιστικής συμμόρφωσης .

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία