Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πυλώνας 1. Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων

 • Πλήρης κάλυψη έναντι των κανόνων του πλαισίου EU-CRR/CRD και των μελλοντικών αλλαγών του
 • Παραγωγή των εποπτικών αναφορών σχετικά με τους τύπους κινδύνου του Πυλώνα Ι
 • Δυνατότητα υπολογισμών κεφαλαιακών απαιτήσεων Πιατωτικού Κινδύνου τόσο με την Τυποποιημένη όσο και με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων

Πυλώνας 2. Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου

 • Παράλληλος υπολογισμός τυποποιημένης και Π.Ε.Δ. με χρήση εσωτερικών παραμέτρων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ
 • Δυνατότητα δημιουργίας και εκτέλεσης εναλλακτικών σεναρίων με συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Ανάλυσης Κινδύνου Συγκέντρωσης βάσει εναλλακτικών παραμέτρων (σε επίπεδο προϊόντων/χαρτοφυλακίων, καλυμμάτων, γεωγραφική κατανομή κτλ)

Πυλώνας 3. Αξιόπιστη και Συνεπής Πληροφόρηση

 • Δημιουργία τυποποιημένων πινάκων πληροφόρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ

XBRL

 • Έλεγχος ορθότητας συμπλήρωσης των εποπτικών αναφορών σύμφωνα με τα σημεία ελέγχων που εφαρμόζει η εποπτική αρχή
 • Εντοπισμός και περιγραφή σφαλμάτων συμπλήρωσης.

Οφέλη

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης έργων Βασιλείας ΙΙ/ΙΙΙ/IV
 • Δοκιμασμένο εργαλείο ETL, datamart και MIS αναφορών
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική – μηχανή παραμετροποιήσιμων αναφορών και υπολογισμών
 • Αναφορές με βάση την εποπτική ανάγκη και κανονιστική συμμόρφωση
 • Εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη interface
 • Ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας
 • Δυνατότητα ελέγχου και διαφάνειας
 • Αποτελεσματική διαχείριση κόστους κινδύνου
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη αναφορικά με τις απαιτήσεις σε IFRS 9 προστατεύοντας την επιχειρήση

Γιατί να επιλέξετε το RiskAvert plus;

Με ένα μοντέρνο, ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη User Interface, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε οργανισμό να εμβαθύνει στην ανάλυση και κατανόηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Οι υποστηρικτικές λειτουργικότητας της σύγκρισης και συμφωνίας των εισαγόμενων δεδομένων με τη Λογιστική και της ενσωμάτωσης στα αρχικά δεδομένα των απαιτούμενων προσαρμογών, καθιστούν την υπολογιστική διαδικασία γρήγορη και αποτελεσματική για κάθε χρήστη.   

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία