Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πυλώνας 1. Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση κινδύνου

Πλήρης κάλυψη των συμφώνων της Βασιλείας II/III/IV και των κανονισμών του πλαισίου EU-CRD

Καθημερινή εκτέλεση υπολογισμών RWA για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και βέλτιστη επίβλεψη εποπτικών κεφαλαίων

Εποπτικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων αναφορών που προκύπτουν από τα σύμφωνα της Βασιλείας III/IV

Πυλώνας 2. Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

Stress Testing και πολύ-επίπεδη what-if ανάλυση

Δυνατότητα εφαρμογής sensitivity shocks και αναλύσεων σεναρίων μέσω idiosyncratic, systemic και συνδυαστικών προσεγγίσεων

Αναλυτικές αναφορές για τον κίνδυνο συγκέντρωσης

Πυλώνας 3. Εποπτική Διαφάνεια

Εμπεριστατωμένες αναφορές που σχετίζονται με τον Πυλώνα 3, με βάση το σύμφωνο της Βασιλείας

Ετήσιες δημοσιεύσεις αξιολόγησης και παραμετροποιήσιμες εκθέσεις διαχείρισης

IFRS 9: Ολοκληρωμένη προσέγγιση

Ενοποιημένο μοντέλο διαχειρίσης δεδομενων κινδύνου

Οικονομικές Αναφορές: Ισολογισμός και ενέργειες για την διαχείριση κινδύνου 

Μεθοδολογία Modeling, σε συμμόρφωσή με το IFRS 9

Διαχείριση πολλαπλών σεναρίων

Sensitivity αναλύσεις 

Υπολογισμός επιτοκίου

XBRL

Ολοκληρωμένη υποστήριξη XBRL λειτουργιών

Οφέλη

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης έργων Βασιλείας ΙΙ/ΙΙΙ/IV
  • Δοκιμασμένο εργαλείο ETL, datamart και MIS αναφορών
  • Ανοικτή αρχιτεκτονική – μηχανή παραμετροποιήσιμων αναφορών και υπολογισμών
  • Αναφορές με βάση την εποπτική ανάγκη και κανονιστική συμμόρφωση
  • Εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη interface
  • Ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας
  • Δυνατότητα ελέγχου και διαφάνειας
  • Αποτελεσματική διαχείριση κόστους κινδύνου
  • Ολοκληρωμένη κάλυψη αναφορικά με τις απαιτήσεις σε IFRS 9 προστατεύοντας την επιχειρήση

Γιατί να επιλέξετε το RiskAvert;

Το RiskAvert συνδυάζει την πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη λειτουργικότητα με προηγμένη τεχνολογικά  δυνατότητα διασυνδέσεων και ανοιχτή αρχιτεκτονική. Πρόκειται για ένα συνδυασμό που προσφέρει  δυναμική και ευελιξία, η οποία καλύπτει αποτελεσματικά τις απαιτητικές και συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες κανονιστικής συμμόρφωσης .

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία