Επικοινωνία

Capital Management

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις για κανονιστική συμμόρφωση καθώς και για επίτευξη των στόχων τους εντός συγκεκριμένου χρόνου. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση του Οκονομικού Κεφαλαίου και Κερδοφορίας αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης για τις ίδιες τις τράπεζες. Οι λύσεις διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να επιτρέπουν στις τράπεζες να μειώνουν αποτελεσματικά το κόστος και να ανταποκρίνονται στο κανιστικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ / ΙΙΙ / ΙV και άλλα).

Περισσότερα

Governance Risk & Compliance

Η μέτρηση των διαφόρων κινδύνων και ειδικότερα του λειτουργικού, είναι πλέον απαραίτητο να γίνεται μέσω μιας διαδικασίας, η οποία προσφέρει συγκροτημένη παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάθεση ελέγχου διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων, ώστε να εφαρμόζονται σε όλο τον οργανισμό με τη δημιουργία αναφορών για τυχόν λάθη ή παραλήψεις.

Περισσότερα

Market Risk

Ο κίνδυνος απωλειών σε θέσεις που προκύπτουν από μεταβολές στις τιμές της αγοράς είναι κάτι που πρέπει να υπολογίζεται και να παρακολουθείται σε συχνή βάση. Regulatory compliance, forecast values at risk, scenario analysis και specialised calculation models είναι μόνο μερικές από τις λειτουργίες που μια Τράπεζα οφείλει να εκτελεί.

Περισσότερα

Anti-Money Laundering

Τα δεδομένα της εποχής απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν και να διερευνούν τη διακίνηση κεφαλαίων προκειμένου να προστατευτούν από επιζήμιες για τη φήμη τους καταθέσεις ή ακόμα και αναλήψεις. Η Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Anti Money Laundering) αποτελεί μια σημαντική λειτουργία για τους Διευθυντές Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance managers) οι οποίοι επιθυμούν μια ολοκληρωμένη λύση για την έρευνα, την παρακολούθηση και την αναφορά κάθε δραστηριότητας ύποπτης ή μη που σχετίζεται με καταθετικούς λογαριασμούς.

Περισσότερα

Asset Liability Management

Οι διαδικασίες και η ευθύνη διαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού και Ρευστότητας καθοδηγείται από τις επίσημες οδηγίες καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές του οργανισμού. Η διασφάλιση πρότυπων ισολογισμών, οι αξιολογήσεις risk profile, η διαχείριση κινδύνου ρευστότητας, η μέτρηση και η διαχείριση της απόδοσης μηδενικού κινδύνου και των «what-if» σεναρίων αποτελούν βασικούς άξονες για βελτιστοποίηση εργασιών κυρίως για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Περισσότερα

 

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία