18.04.2018

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς και βασικά ορόσημα για το 2017, όπως η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, του EBITDA και της καθαρής κερδοφορίας, η εξαγορά της γαλλικής εταιρείας Login SA, η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων εξωτερικού στο 63% του συνολικού τζίρου και η εδραίωση της παρουσίας σε 35 χώρες.

O Όμιλος της Profile παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 24% στα συνολικά έσοδα του 2017, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στη διεθνή αγορά, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων, της διεύρυνσης λειτουργιών στα υφιστάμενα συστήματα (σε τεχνολογικό και επιχειρησιακό επίπεδο), της επέκτασης εργασιών σε υφιστάμενους πελάτες, αλλά και με νέες αναλήψεις έργων, εντός και εκτός συνόρων.

Πιο αναλυτικά, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 11,6 εκατ. έναντι € 9,3 εκατ. το 2016, ως συνέπεια των νέων έργων σε Ευρώπη, Αμερική και Αφρική, της συνεχόμενης προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις νέες λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, καθώς και της επιτυχημένης εξαγοράς της Login SA, μίας εξειδικευμένης Γαλλικής εταιρείας ανάπτυξης συστημάτων Treasury, τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και διατίθενται διεθνώς. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος συνεχίζουν να αυξάνονται και ανήλθαν στο 63% επί των συνολικών πωλήσεων, έναντι 57% το 2016.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) ανήλθαν στα € 3,9 εκατ. έναντι € 2,8 εκατ. το 2016, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 34%, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς προώθησης προϊόντων ιδίας ανάπτυξης και του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,40 εκατ. έναντι € 0,54 εκατ. το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών του Ομίλου. Κατ΄ επέκταση, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα € 1,02 εκατ. από € 0,56 εκατ. το 2016, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,0867 έναντι  € 0,0477.

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, καθώς ο δείκτης ξένων προς ιδία κεφάλαια κρίνεται ικανοποιητικός στο επίπεδο του 1,04x και ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,85x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 7,4 εκατ. και τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1,0 εκατ. για το 2017.

Οι διεθνώς βραβευμένες πλατφόρμες του Ομίλου, (IMSplus & Axia, FMS.next, RiskAvert, Acumennet, κτλ.) επιλέχθηκαν και υλοποιούνται από οργανισμούς σε Αγγλία, Γαλλία, Μονακό, Κατάρ, Περού, κ.ά. Οι λύσεις διευρύνθηκαν με την προσθήκη της Treasury πλατφόρμας της Login, η οποία προσφέρει σύνδεση με όλα τα τραπεζικά συστήματα και προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης διαθεσίμων. Παράλληλα, η πλατφόρμα FMS.next, μεταξύ άλλων, εμπλουτίστηκε με νέα λειτουργικότητα, ενώ αναπτύχθηκε με επιτυχία και το Axia Robo-Advisor, καθώς και νέες λύσεις στην omni-channel πλατφόρμα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Επιπλέον, ο Όμιλος έγινε μέλος της UK Finance (BBA) και της PIMFA, που αποτελούν τις κορυφαίες ενώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον τραπεζικό και τον ευρύτερο τομέα επενδύσεων, αντιστοίχως. Η διεθνής αναγνώριση της Profile συνεχίστηκε με τη διάκριση των λύσεών της, τόσο σε reports αναλυτών (Gartner, Aite, IBS, κτλ.) όσο και με βραβεύσεις όπως: τα “Most Innovative Wealth Management Software Provider 2017″, από τις διεθνείς εκδόσεις Wealth & Finance, “Most Trusted Banking Treasury Solutions Provider – Europe 2018” από την έκδοση Global Brands, “Portfolio Management”, “Risk Profiling Solution” από τα WealthBriefing GCC βραβεία, “Best Digital Banking Solutions Provider Europe – 2018” από το Global Banking & Finance Review και “Most Outstanding Core Banking Solutions Provider Europe 2018” από τις εκδόσεις Corporate Vision.

Ο Όμιλος ενισχύει επίσης την προβολή και προώθηση των FinTech λύσεών του στις διεθνείς αγορές και εμπλουτίζει το ανθρώπινο δυναμικό του με νέα καταρτισμένα στελέχη. Με βάση την πορεία της προηγούμενης χρήσης και με επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυσή στις διεθνείς αγορές, η διοίκηση του Ομίλου αναμένει επίτευξη των στόχων της και κατά το τρέχον έτος.