02.02.2021

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσίασε την νέα πλατφόρμα ψηφιακής ψηφοφορίας για Γενικές Συνελεύσεις καθώς και κάθε μορφής online ψηφοφορία, Profile Vote. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα νέο ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να δρομολογούν τις ψήφους τους στις Συνελεύσεις αξιοποιώντας ψηφιακή και αξιόπιστη τεχνολογία, μέσω της οποίας μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά γεγονότα της εταιρείας ενώ οι χρήστες να βλέπουν τα αποτελέσματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε πραγματικό χρόνο, άμεσα.

Το ‘Profile Vote’ είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα διεξαγωγής ψηφιακής ψηφοφορίας που ανταποκρίνεται πλήρως στις πλέον απαιτητικές και προηγμένες ανάγκες, καλύπτοντας μεγάλο εύρος πολυπλοκότητας. Διαθέτει online οθόνη παρακολούθησης στοιχείων των μετόχων, των αντιπροσώπων, των μελών, των ψήφων κ.ά. Το σύστημα επιτρέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία για την ψηφοφορία των αντιπροσώπων παρέχοντας τους δυνατότητα ‘μαζικής’ ψηφοφορίας για τους μετόχους που εκπροσωπούν.

Η πλατφόρμα ‘Profile Vote’ χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική Γενική Συνέλευση, παρέχοντας ευελιξία, αξιοπιστία και ασφάλεια στους συμμετέχοντες, κι αποσπώντας τις καλύτερες των κριτικών, λόγω της ταχύτητας επεξεργασίας, της σχεδόν άμεσης έκδοσης των αποτελεσμάτων με ακρίβεια, αλλά και της δυνατότητας δυναμικής προσαρμογής της. Επιπλέον, χαρακτηρίστηκε ως η πλέον ανταγωνιστική λύση, λόγω των δυνατότητων που προσφέρει στη δυναμική υποστήριξη πολύπλοκων απαιτήσεων.

Επίσης, το σύστημα παρέχει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας SRD-II (Shareholder Rights Directive), που αφορά σε μεγαλύτερη διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ εταιρειών και μετόχων, με δυνατότητα συμμετοχής εξ’ αποστάσεως. Η πρόβλεψη αυτή, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία της COVID-19 προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για την πλήρη αξιοποίηση του.

Το ‘Profile Vote’ αποτελεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση αξιοποιώντας cloud τεχνολογίες και ενσωματώνοντας την εμπειρία και τη γνώση της δυναμικής ομάδας του Profile Registry, που είναι το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης μετοχολογίου της ελληνικής αγοράς και διαθέτει τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση στο χώρο, προσφέροντας προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας.

Με βασική προτεραιότητα την αξιόπιστη και ασφαλή απόδοση (performance) της απομακρυσμένης ψηφοφορίας των μετόχων, το ‘Profile Vote’ αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τις Συνελεύσεις, όπου ο αριθμός των μετόχων είναι μεγάλος και τα προς συζήτηση θέματα πολλά, έχοντας την σφραγίδα ενός παρόχου με πολυετή και αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρηματοοικονομική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ‘Profile Vote’ δεν απευθύνεται μόνο σε εισηγμένες εταιρείες, αλλά και σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα, σωματεία, οργανισμούς που απευθύνουν ερωτήματα προς τα μέλη τους με την μορφή ψηφοφορίας προσφέροντας άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα.