03.04.2020

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Τα 2019 έκλεισε σύμφωνα με τις προβλέψεις, διατηρώντας τα σημαντικά ποσοστά αύξησης σε έσοδα και κέρδη. Ορόσημα για το όμιλο αποτελούν  τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης για τρίτη συνεχή χρονιά, η ανάθεση έργων από μεγάλες τράπεζες, που επέφεραν αύξηση του κύκλου εργασιών κυρίως από έργα εκτός Ελλάδος (2/3 επί του συνόλου), η παρουσίαση νέων λύσεων και η ανάθεση έργου στο Δημόσιο τομέα που αφορά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 15,8 εκατ. έναντι € 13,8 εκατ. το 2018, αυξημένος κατά 14% συνέπεια των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,3 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. το 2018 ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,6%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών. Σημειώνεται επίσης ότι οι επενδύσεις σε προϊοντική και εμπορική ανάπτυξη καλύφθηκαν πλήρως από την αύξηση των εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2,4 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 43%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 1,8 εκατ. από € 1,3 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 40%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,1525 έναντι  € 0,1091.

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 0,83x, και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,75x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 8,6 εκατ. ενώ τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 1,2 εκατ.

Η εξωστρέφεια του Ομίλου ενισχύθηκε με νέες αναθέσεις έργων για τις πλατφόρμες FMS.next, Axia, Acumennet και RiskAvert, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική,  Ασία και Αμερική, συνέπεια της συνεχούς επένδυσης στις λύσεις του ομίλου, αλλά και της ευρύτερης αναδιοργάνωσης, με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού εντός και εκτός συνόρων. Παράλληλα, η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και η ανάγκη του ελληνικού δημοσίου για έργα ψηφιοποίησης των εργασιών, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την συμμετοχή του ομίλου στη διεκδίκηση παρόμοιων έργων με επιτυχία.

Tο πρόγραμμα R&D του Ομίλου ενισχύεται διαρκώς με νέες τεχνολογίες, δυνατότητες και νέο στελεχιακό δυναμικό, ώστε να προσφέρονται προηγμένες λύσεις για πλήρη αυτοματοποίηση εργασιών και κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς όπως εξελίσσονται. Ενδεικτικά το 2019, παρουσιάστηκαν νέες λειτουργικότητες στο Treasury Management για πλήρη υλοποίηση σε cloud περιβάλλον και σε real-time, στο Τραπεζικό σύστημα για ολοκληρωμένη κάλυψη PSD2/Open Banking απαιτήσεων και στο σύστημα διαχείρισης επενδύσεων με νέες δυνατότητες Custody.

Αξίζει να σημειωθεί η διεθνής παρουσία του ομίλου σε λύσεις για ασφαλή πρόσβαση από απομακρυσμένες τοποθεσίες των χρηστών και των πελατών τους με εύκολα παραμετροποιήσιμο περιβάλλον εργασίας και με δυνατότητες επικοινωνίας που υποστηρίζουν remote working από οποιαδήποτε συσκευή ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Παράλληλα, η λύση για διαχείριση κινδύνου εμπλουτίζεται και προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων για την πιο ασφαλή εξαγωγή σεναρίων σε περιόδους κρίσης.

Επιπλέον, οι λύσεις του ομίλου διακρίθηκαν για ακόμα μια χρονιά στις διεθνείς μελέτες των Gartner, Celent, Forrester, Aite group, κτλ., αποσπώντας βραβεύσεις από εξειδικευμένους οργανισμούς του κλάδου για την καινοτομία και την τεχνολογία που εφαρμόζουν. Παράλληλα ο Όμιλος της Profile υποστήριξε εκδηλώσεις του κλάδου, για την ανάδειξη των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών των λύσεων που αναπτύσσει και κατ’ επέκταση την καλύτερη επιμόρφωση της αγοράς.

Με αξιοσημείωτη άνοδο στην τιμή της μετοχής το 2019, σημαντικές επενδύσεις από Έλληνες και Ξένους Θεσμικούς,  απόρροια της αυξανόμενης παρουσίας σε 40 χώρες και της εξίσου δυναμικής αύξησης προσωπικού, ο Όμιλος λειτουργεί απρόσκοπτα στην τρέχουσα χρήση και συνεχίζει να επενδύει σε νέα προϊόντα και στη διεύρυνση των αγορών του. Ταυτόχρονα, προσαρμόζει τον τρόπο εργασίας των στελεχών του και παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την  πανδημία του COVID-19 και τα νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών που διαμορφώνονται, πιστεύοντας ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική του διάρθρωση και η μεγάλη εγκατεστημένη βάση των πελατών του, θα του επιτρέψει να εξέλθει αλώβητος από την υφιστάμενη κατάσταση και να προσδοκά στα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα με την επιστροφή της κατάστασης στην ομαλότητα.