07.04.2020

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει ότι υλοποίησε επιτυχώς τη λύση Axia Wealth & Fund Management στην επενδυτική εταιρεία 7Q Financial Services με έδρα την Κύπρο, για την κάλυψη με τον πλέον αυτοματοποιημένο τρόπο των επενδυτικών της δραστηριοτήτων και την υποστήριξη των fund management απαιτήσεών της.

H 7Q Financial Services, είναι εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, η οποία εγκατέστησε και λειτουργεί την πλατφόρμα Axia με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του οργανισμού, επιτυγχάνοντας μείωση κόστους και ταυτόχρονη αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση του επιχειρησιακού κινδύνου. Η 7QFS διαθέτει ευρύ πελατολόγιο, που περιλαμβάνει από επενδυτικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, έως ασφαλιστικές εταιρείες και High Net Worth ιδιώτες επενδυτές.

Η λύση Axia Wealth & Fund Management επιλέχθηκε κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης ως προς την ικανότητα εκτέλεσης κρίσιμων (mission-critical) εργασιών στους τομείς του wealth, fund management και administration. Το Axia προσφέρει προηγμένα εργαλεία υπολογισμού απόδοσης και ανάλυσης επενδυτικού κινδύνου, ενώ υποστηρίζει τις back office εργασίες με εκτενή και αξιόπιστη λειτουργικότητα fund accounting, προμηθειών/χρεώσεων (fees/charges) και reconciliation.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τις omni-device δυνατότητες και την 24/7 πρόσβαση που προσφέρει το Axia σε μια σειρά λειτουργίες όπως το client portal, τα παραμετροποιήσιμα dashboard panels και ειδοποιήσεις, η 7QFS παρέχει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες της, ενώ διατηρεί την απαιτούμενη ευελιξία για να ανταποκριθεί στις όποιες μελλοντικές απαιτήσεις.

H Profile επενδύει συνεχώς στις λύσεις της, ώστε να προσφέρει προηγμένη λειτουργικότητα και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών, στις εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα, επιτρέποντάς τους να ανταγωνίζονται επιτυχώς στη διαρκώς εξελισσόμενη αγορά.