02.04.2019

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Τα ορόσημα για το 2018 περιλαμβάνουν διψήφια ποσοστά ανάπτυξης για δεύτερη συνεχή χρονιά, διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας και σημαντική αύξηση των εσόδων από τις διεθνείς αγορές, που ανέρχονται στα 2/3 του συνόλου.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 13,8 εκατ. έναντι € 11,6 εκατ. το 2017, αυξημένος κατά 20% συνέπεια των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,1 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το 2017 ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 29%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών. Σημειώνεται επίσης ότι οι επενδύσεις σε προϊοντική και εμπορική ανάπτυξη καλύφθηκαν πλήρως από την αύξηση των εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,7 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 21%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 1,3 εκατ. από € 1,0 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 23%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,1061 έναντι  € 0,0867.

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 0,93x, και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,85x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 7,8 εκατ. ενώ τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 1,1 εκατ.

Η εξωστρέφεια του Ομίλου ενισχύθηκε με νέες αναθέσεις έργων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία, με τις πλατφόρμες FMS.next, Axia, Acumennet και RiskAvert, ως αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης σε λύσεις με διεθνή προσανατολισμό, αλλά και της ευρύτερης αναδιοργάνωσης, με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού εντός και εκτός συνόρων.

Tο πρόγραμμα R&D του Ομίλου στοχεύει στη διαρκή πρωτοπορία και στην ανταγωνιστικότητα των λύσεών του, προκειμένου να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ολοένα εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του 2018, παρουσιάστηκαν νέες καινοτόμες λύσεις για Robo Advisory, Fund Management, Leasing, κ.ά. ενώ όλες οι εφαρμογές του ομίλου (Banking, Investment, Treasury και Risk Management) κατέστησαν διαθέσιμες σε SaaS και Cloud μέσω των πλατφορμών Microsoft Azure και Amazon WS.

Σημειώνεται ότι οι λύσεις του Ομίλου διακρίνονται συστηματικά σε διεθνείς μελέτες των Gartner, Celent, Forrester, Aite group, κτλ., αποσπώντας βραβεύσεις από εξειδικευμένους οργανισμούς του κλάδου για την καινοτομία και την τεχνολογία που εφαρμόζουν. Ενδεικτικά, αναφέρονται: “Best Investment Management Software Solutions Providers 2019 – UK” από τα AI Hedge Fund Awards, “Best Financial Solutions Provider of the Year – UK” από το  M&A Today – Global Awards 2019, “Innovative Client Solution” από τα WealthBriefing GCC Region Awards 2018, “Best Specialty Financial Services Software Provider 2018: Login SA” και “Most Innovative Banking Treasury Management Software: Acumennet” από τα Technology Innovator Awards – Corporate Vision Magazine.

Ο Όμιλος της Profile διαθέτει πλέον παρουσία σε 38 χώρες, κι ενισχύει συνεχώς την προβολή και προώθηση των λύσεων του στις διεθνείς αγορές, εμπλουτίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό με νέα καταρτισμένα στελέχη, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του, μεταξύ άλλων μισθώνοντας νέα μεγαλύτερα γραφεία στο Λονδίνο.

Με βάση την πορεία της προηγούμενης χρήσης και την αυξανόμενη διείσδυση στις διεθνείς αγορές, η διοίκηση του Ομίλου αναμένει περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το τρέχον έτος.