18.06.2020

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, παρουσιάζει τη νέα λύση Acumennet eFX, που έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μοναδική ευελιξία σε τράπεζες, τα υποκαταστήματα και τα ψηφιακά τους κανάλια καθώς και σε πελάτες που επιθυμούν άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση των Συναλλαγματικών Κινδύνων (Foreign Exchange Risk).

Το Acumennet, η κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης διαθεσίμων της Profile, εμπλουτίστηκε με νέες δυνατότητες που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο των Treasurers, όσο και των πελατών τους, κατά τη διαχείριση ρίσκου, αλλά και στη διασύνδεση του με υφιστάμενες τραπεζικές πλατφόρμες. Η λύση Acumennet eFX μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως αυτόνομη εφαρμογή είτε ως μέρος της βραβευμένης πλατφόρμας διαχείρισης διαθεσίμων Acumennet τόσο σε cloud περιβάλλον όσο και «on-premise». Μέσω της νέας πλατφόρμας, ο χρήστης αξιοποιεί όλα τα οφέλη μιας ενιαίας λύσης που έχει σχεδιαστεί με τεχνολογία αιχμής, παρέχοντας διαδραστικό UI, πλήρη πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή και διασύνδεση με APIs.

Η πλατφόρμα χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστική ευελιξία, ώστε να προσθέτει εύκολα νέες λειτουργικότητες και να προσφέρει επεκτασιμότητα, ενώ διαθέτει ένα σύγχρονο dashboard με όλα τα βασικά εργαλεία άμεσα διαθέσιμα στον χρήστη. Αξιοποιώντας τα APIs και τις ενσωματωμένες white-labelling δυνατότητες παρέχει ολοκληρωμένη διασύνδεση με οποιαδήποτε ψηφιακή πλατφόρμα ή πάροχο δεδομένων αγοράς. Η λύση προσφέρει επίσης εύκολη διαχείριση πολλαπλών συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και παροχή βέλτιστων τιμών για τους πελάτες.

Η πλατφόρμα eFX καλύπτει απαιτήσεις για εκτέλεση συναλλαγών, ανταλλαγής νομισμάτων, (FX Spot) και προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα (FX Forward), την παροχή συναλλαγματικών ισοτιμιών (FX Rates) σε πραγματικό χρόνο, την εισαγωγή εντολών προς εκτέλεση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών, (για παράδειγμα ανοικτές εντολές), την εισαγωγή αιτημάτων για παροχή τιμής (RFQ), με δυνατότητα αποδοχής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και αυτόματο dealing. Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητα για υλοποίηση συμφωνιών ανοικτών θέσεων, (blotter πελάτη), όπως και παρακολούθηση της συνολικής FX θέσης πελάτη, αλλά και των πραγματοποιηθέντων/μη-πραγματοποιηθέντων κερδών/ζημιών (Realised/Unrealised PnL).

Το Acumennet eFX είναι μια ολοκληρωμένη λύση για πελάτες και τμήματα πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων, που υποστηρίζουν τoν Τραπεζικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό, βελτιστοποιώντας την εμπειρία του πελάτη. Παράλληλα, ενδυναμώνει τους επαγγελματίες του κλάδου με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικά εργαλείων, συντελώντας στην αύξηση των συναλλαγών του πελάτη και την παραγωγικότητα. Η λύση εξασφαλίζει άμεση επιχειρηματική επεκτασιμότητα, ανταποκρινόμενη και σε μελλοντικές ανάγκες υποστήριξης ανταγωνιστικών εργασιών διαχείρισης διαθεσίμων.