29.10.2020

H Profile Software, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει ότι η τράπεζα Bankmed, μια από τις μεγαλύτερες στο Λίβανο, έθεσε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Acumennet της Login SA (μέλος του ομίλου Profile) σε όλο τον όμιλο, ως μέρος της ψηφιακής μεταρρύθμισης που πραγματοποιήθηκε σε όλο το τραπεζικό της οικοσύστημα ώστε να προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία τόσο στους χρήστες όσο και στους πελάτες της.

Η τράπεζα Bankmed έχει περισσότερους από 2000 εργαζομένους, 50 τοπικά υποκαταστήματα, ένα e-Branch, πέντε διεθνή γραφεία και τέσσερις θυγατρικές. Αποστολή τους είναι η “βέλτιστη εξυπηρέτηση και ενδυνάμωση των πελάτων τους και της κοινωνίας εν γένει ώστε να ονειρεύονται, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται”. Κατόπιν διεθνούς διαδικασίας αξιολόγησης (RFP), ο τραπεζικός όμιλος αποφάσισε να ανανεώσει τις ΙΤ υποδομές του, με την αγορά κι ενσωμάτωση νέων πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν σε Core Banking, CRM και Treasury.

H τράπεζα επέλεξε το Acumennet για την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των εργασιών Treasury, ως το καλύτερο σύστημα που θα τους επιτρέψει να επιτύχουν ψηφιακή μεταρρύθμιση με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, του ελέγχου και των διεργασιών STP (Straight-Through-Process). Μέσω της πλήρους υποστήριξης από έμπειρους συμβούλους , η τράπεζα επιτυγχάνει την γρήγορη μεταφορά όλων των δεδομένων της (data migration) εν μέσω αντίξοων καταστάσεων, με μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Όλες οι λειτουργίες και καθημερινές δραστηριότητες πραγματοποιούνται επιτυχώς χωρίς να επηρεαστεί η «καθημερινότητα» της τράπεζας.

Το Acumennet έχει υλοποιηθεί ως Front-to-Middle-to-Risk Treasury σύστημα καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος asset classes όπως Forex, Money Market, IRS και CRS, Currency Options, Futures και Exchange Traded Options καθώς και Securities. H πλατφόρμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Oracle και το σύστημα διαθέτει ήδη έτοιμο integration με το FCUBS. Έχοντας επιλέξει ένα διεθνώς βραβευμένο σύστημα για τη Διαχείριση Διαθεσίμων, η τράπεζα μπορεί να διαχειρίζεται πλήθος τραπεζικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και περίπλοκων δομών για παράγωγα, ενώ επωφελείται από την χρήση μιας στιβαρής τεχνολογικής δομής για τις εργασίες της, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου.

Ο κ. Fouad Baalbaki, Chief Information Officer στον Όμιλο Bankmed, δήλωσε σχετικά: “Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη και συμβούλου, για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου όπως το συγκεκριμένο ήταν μια σημαντική απαίτηση, που όμως στέφθηκε με επιτυχία, καθώς αξιοποιήθηκαν ισχυρά εργαλεία τεχνολογίας προς όφελος της τράπεζάς μας, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα. Η πλατφόρμα Acumennet και η ομάδα που μας υποστηρίζει, αποτέλεσαν την ιδανική Treasury λύση για εμάς, αφού μπορούμε πλέον να αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες, έτοιμοι να προσφέρουμε αδιάλειπτη εξυπηρέτηση πελατών και συμμόρφωση σε διεθνή και κρατικά πρότυπα, παρέχοντας πλήρεις ψηφιακές και εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες, παρά τις γενικότερες καταστάσεις που υπάρχουν στη χώρα αλλά και παγκοσμίως”.