14.04.2020

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει την ετοιμότητα του Acumennet συστήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων για ομαλή μετάβαση στην νέα μετά LIBOR εποχή που αναμένεται να επηρεάσει τα τμήματα Διαχείρισης Διαθεσίμων έως το 2021.

Με συνεχείς επενδύσεις στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων, η Profile και η θυγατρική της Login SA έχουν ήδη αναπτύξει λύσεις που ανταποκρίνονται εγκαίρως στις επικείμενες αλλαγές εμπλουτίζοντας με νέα λειτουργικότητα την πλατφόρμα Acumennet για ολοκληρωμένη κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών απαιτήσεων.

Το Acumennet, αποτελεί ένα πλήρες σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει όλες τις εργασίες των Διευθύνσεων Διαχείρισης Διαθεσίμων, από την καταχώρηση των νέων συναλλαγών μέχρι την εκκαθάρισή τους και τον υπολογισμό των Κινδύνων Αγοράς και διαχείρισης Πιστωτικών ορίων σε πραγματικό χρόνο, κι επιπρόσθετα παρέχει το LIBOR Reference module (LRM) για ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση εργασιών από τους Διαχειριστές Διαθεσίμων ενόψει της επικείμενης αλλαγής. Υποστηρίζει την υιοθέτηση των νέων επιτοκίων αναφοράς, μέσω της δημιουργίας κατάλληλης υποδομής για την ορθή απεικόνισή τους, καθώς και τον υπολογισμό τους (όπου απαιτείται). Το LIBOR Conversion Module (LCM) είναι ένα επιπλέον εργαλείο στην πλατφόρμα που προσφέρει την απαραίτητη λειτουργικότητα για τη μεταφορά των υφιστάμενων συμφωνιών από το LIBOR στο νέο RFRs (risk free rates) περιβάλλον.

Το Acumennet ήδη από προηγούμενες αναβαθμίσεις, περιλαμβάνει τον μηχανισμό για την διαχείριση χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καμπυλών τιμολόγησης, αναδρομικής αναφοράς, ανεξάρτητα αν υπολογίζονται με χρήση σύνθετων μεθόδων ή με χρήση ενός μέσου όρου τιμών. Επιπλέον, υποστηρίζει τη διαχείριση των ημερομηνιών καθορισμού τιμής και διαστήματος ανάμεσα στις πληρωμές (fixing και payment lag). H πλατφόρμα μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές μεθόδους υπολογισμού της τρέχουσας αξίας (MtM) χρηματοοικονομικών μέσων, που βασίζονται είτε στην τρέχουσα τιμή που έχει υπολογιστεί έως σήμερα είτε με χρήση μιας θεωρητικής τιμής που έχει εκτιμηθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Μεγάλος πλήθος καμπυλών απόδοσης υποστηρίζονται στο σύστημα, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα μέθοδο υπολογισμού της τρέχουσας αξίας χρηματοοικονομικών μέσων.

Βάσει της αρχιτεκτονικής και της διαθέσιμης λειτουργικότητας, η πλατφόρμα μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις της αγοράς, είτε με χρήση μακροπρόθεσμων επιτοκίων που έχουν καθοριστεί κατά την έναρξη της περιόδου αναφοράς, είτε με χρήση επιτοκίων καθυστέρησης ημερήσιας αναφοράς.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για ολοκληρωμένη υποστήριξη των Διαχειριστών Διαθεσίμων καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της επίδρασης που θα επιφέρει η αλλαγή στον οργανισμό, επιτυγχάνοντας έτσι, βέλτιστο προγραμματισμό. Επίσης προσφέρεται άμεσα διασύνδεση με συστήματα τρίτων παρόχων όπως και με τα Κεντρικά συστήματα διαχείρισης πληρωμών και πελατών, καθώς και υποστήριξη στην μετατροπή υφιστάμενων παραγόμενων αναφορών, ώστε να προκύψει σωστή απεικόνιση στοιχείων στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί από την υιοθέτηση των νέων επιτοκίων αναφοράς.

Το Acumennet συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία συστήματα διεθνώς για την Διαχείριση Διαθεσίμων λόγω του προηγμένου σχεδιασμού και της πλούσιας λειτουργικότητας και δυναμικής αρχιτεκτονικής του, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς ώστε να εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και πόρους στα τμήματα Διαχείρισης Διαθεσίμων.