28.02.2018

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ομίλου της Profile Software, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, τα unaudited (preliminary) αποτελέσματα του 2017 ήταν σημαντικά βελτιωμένα και οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 11,5 εκατ., έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 24%. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος συνεχίζουν να αυξάνονται και ανήλθαν στο 63% επί των συνολικών πωλήσεων, έναντι 57% το 2016.

Η ανάπτυξη του Ομίλου οφείλεται στην υλοποίηση νέων έργων χρηματοοικονομικών λύσεων, σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, αλλά και στη συνεχόμενη προτίμηση υφιστάμενων πελατών στις νέες λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία. Επιπλέον, το 2017 ο Όμιλος πραγματοποίησε την εξαγορά της Login SA, μίας εξειδικευμένης Γαλλικής εταιρείας ανάπτυξης συστημάτων Treasury, τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και διατίθενται διεθνώς.

Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει εντατικά :

  • στην εξέλιξη υφιστάμενων λύσεων, αλλά και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής, όπου και διαρκώς λαμβάνει διεθνείς αναγνωρίσεις και βραβεία, και
  • στην ενίσχυση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων στις περιοχές της Ευρώπης, της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενδυναμώνοντας τις θυγατρικές του με έμψυχο δυναμικό.

Με βάση την πορεία της προηγούμενης χρονιάς και με επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές, η διοίκηση του ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων το 2018.