18.02.2021

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει την τεχνολογική αναβάθμιση του Acumennet. Το Acumennet είναι μια ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Treasury η οποία είναι cloud-agnostic και μπορεί να λειτουργήσει σε cloud περιβάλλοντα όπως των Amazon Web Services και Microsoft Azure. Η ευέλικτη front-to-back λύση Treasury έχει εγκατασταθεί σε πολλαπλές χώρες είτε ως ενιαία υλοποίηση (single instance) είτε ως Treasury hub (multi-entity) με αδιάλειπτη λειτουργία 24×7.

Το Acumennet εμπλουτίζεται συνεχώς για να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Οι Treasurers έχουν πρόσβαση σε προηγμένα dashboards για την επιτυχή εκτέλεση απαιτητικών εργασιών, μέσω ενός ευέλικτου user interface και προσφέροντας μοναδική εμπειρία χρήστη (UX), σε ένα ασφαλές περιβάλλον βάσει των σύγχρονων απαιτήσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης απεικόνισης των εργασιών σε πραγματικό χρόνο.

Με την νέα σημαντική αναβάθμιση, το Acumennet έχει αναπτυχθεί ως μία πλήρη out of the box λύση η οποία μπορεί να εγκατασταθεί είτε στον οργανισμό εσωτερικά είτε σε δημόσια ή ιδιωτικά cloud. Ακολουθώντας μοντέρνες τεχνολογικές προδιαγραφές, το Acumennet επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του cloud, με αναβαθμισμένη επεκτασιμότητα, υψηλή διαθεσιμότητα και εναλλακτικές διασυνδέσεις καθώς και μοναδική ευελιξία σε όλες τις διαδικασίες τους. Επίσης, έχει ενισχυθεί το monitoring και υποστηρίζεται η αυτόματη και γρήγορη εγκατάσταση. Επιπλέον, η προσαρμόσιμη και αρθρωτή αρχιτεκτονική προσφέρει multi-site εγκατάσταση, διασφαλίζοντας συνέπεια των δεδομένων, των διαδικασιών και του reporting στο σύνολο του οργανισμού. Η δημιουργία ενός νέου υποκαταστήματος ή προϊόντος είναι μια ”plug and play” διαδικασία, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος κτήσης.

Αξιοποιώντας την εμπειρία από έργα υλοποίησης ψηφιακών συστημάτων σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διεθνώς, ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του Acumennet‘s προσφέρει μια καινοτόμα δομή που ανταποκρίνεται σε υφιστάμενες αλλά και αναδυόμενες προκλήσεις, με αυξημένη σχέση απόδοσης/κόστους, σε όλα τα επίπεδα.

Η πλατφόρμα αξιοποιείται επιτυχώς στο cloud από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς όπως η Allica Bank στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Sumitomo Mitsui Trust Bank σε 6 διεθνή γραφεία.