10.11.2020

Συνεργασία αμοιβαίας αντιπροσώπευσης με την Surecomp, κορυφαίο διεθνή πάροχο trade finance

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει νέα συνεργασία αμοιβαίας αντιπροσώπευσης λύσεων με την Surecomp την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης trade finance (χρηματοδότηση διεθνούς εμπορίου) συστημάτων για τράπεζες και επιχειρήσεις. Η συμφωνία αφορά σε αμοιβαία αντιπροσώπευση των λύσεων που αναπτύσσουν οι εταιρείες, σε πλήθος γεωγραφικών περιοχών, που έχουν παρουσία, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών και άλλων επιχειρηματικών τομέων.

Με παρουσία σε 80 χώρες, η Surecomp είναι καταξιωμένη εταιρεία ανάπτυξης λύσεων για τον χρηματοοικονομικό τομέα που καλύπτουν καίριες απαιτήσεις τόσο των τραπεζών όσο και των επιχειρήσεων, προσφέροντας μια καινοτόμα προσέγγιση στην ψηφιοποίηση του trade finance. Οι λύσεις της εταιρείας έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, καθώς και για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργούν.

Η πανδημία σε συνδυασμό με την αναζήτηση ψηφιακών υποδομών οδηγούν τις τράπεζες να βελτιώσουν τις διαδικασίες χρηματοδότησης συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και τη μείωση του κόστους, με παράλληλη μείωση και του ρίσκου στις περίπλοκες διαδικασίες. Ο όγκος των απαιτήσεων χρηματοδότησης δημιουργεί πλέον στις τράπεζες την ανάγκη να διαπραγματεύονται πιο αποτελεσματικά και με ευρύτερη διασύνδεση σε ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα εμπορικών χρηματοδοτήσεων και συναλλακτικής τραπεζικής.

Η Surecomp θα αντιπροσωπεύσει τις λύσεις της Profile που αφορούν σε τραπεζικές εργασίες και διαχείριση επενδύσεων διευρύνοντας τη γκάμα των επιλογών που προσφέρει στους πελάτες της. Οι λύσεις της Profile έχουν διακριθεί και συμπεριληφθεί στις σημαντικότερες αξιολογήσεις διεθνών αναλυτών (analyst reports), συνέπεια της συνεχούς επένδυσης σε αυτοματοποίηση και καινοτομία. Οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί για να αυτοματοποιούν διαδικασίες και να απελευθερώνουν το χρόνο των στελεχών, ενώ προσφέρουν πλήρη συμμόρφωση σε κανονιστικές οδηγίες και κλαδικά πρότυπα, επιτρέποντας εύκολη υλοποίηση στο cloud ή στις τοπικές εγκαταστάσεις (on premises).

«H Profile έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται και να ξεπερνάει τις απαιτήσεις των πελατών της, εξασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων τους. Με την προώθηση των λύσεων μας από κοινού είμαστε (Surecomp & Profile) σε θέση να προσφέρουμε βέλτιστη κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε ευέλικτες, αξιόπιστες λύσεις, με δυνατότητες υλοποίησης τόσο στο cloud όσο και on-premises, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας.» σημείωσε ο κ. Μπάμπης Στασινόπουλος, CEO, στην Profile Software.

«Η σημαντική εμπειρία, η φήμη και το καταξιωμένο δίκτυο καθιστούν την Profile ιδανικό συνεργάτη για την Surecomp» εξηγεί ο κ. Γκάι Πέρρυ (Guy Perry), πρόεδρος της Surecomp «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ξεκινάμε τη συνεργασία μας για την προώθηση trade finance λύσεων σε ψηφιακό επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε λοιπές αγορές στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς επίσης και στην προώθηση των λύσεων της Profile στις χώρες που έχουμε παρουσία».

H Profile παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις λύσεων για τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, με προϊόντα που καλύπτουν όλο το εύρος των απαιτήσεων σε Core Banking, Treasury, Risk Management, Trade Finance κ.ά. ώστε να εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση και υποστήριξη των επιχειρηματικών αναγκών.