11.04.2019

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, παρουσίασε σήμερα, στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2018, τις εκτιμήσεις για το α’ τρίμηνο του 2019, τα προσεχή επενδυτικά σχέδια του ομίλου, καθώς και την εικόνα των διεθνών δραστηριοτήτων του, που αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου τα 2/3 των συνολικών πωλήσεων, με έντονα αυξητική τάση.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου, ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης, της συστηματικής επένδυσης σε ανάπτυξη λογισμικού, αλλά και της ευρύτερης αναδιοργάνωσής του, με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, εντός και εκτός συνόρων. Η τάση αυτή ενισχύεται και από την ταχεία ανάπτυξη του Χρηματοοικονομικού τομέα  διεθνώς, όπου δημιουργούνται ευκαιρίες για υλοποίηση σύγχρονων λύσεων.

Βασικά οικονομικά μεγέθη έτους

Κατά το 2018, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσιάζει αύξηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ανήλθε σε € 13,8 εκατ., αυξημένος κατά 20% από πέρυσι και κατά 48% εν συγκρίσει με το 2016. Η εξέλιξη αυτή είναι συνέπεια των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία. Οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις κυμαίνονται στα επίπεδα του 70% επί του συνόλου, γεγονός που προσδίδει ασφάλεια στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρονιά.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,1 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το 2017 ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 29%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης, στον κύκλο εργασιών τα οποία αντιπροσωπεύουν το 95%. Τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €1,3 εκατ. αυξημένα κατά 24% από το 2017, ενώ ήταν υπερτριπλάσια από το 2016. Η ισχυρή κερδοφορία δίνει τη δυνατότητα επένδυσης περίπου 15-20% του κύκλου εργασιών σε Έρευνα και Ανάπτυξη προκειμένου τα προϊόντα να διατηρούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και να καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης προϊόντων και υλοποίησης έργων. Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 0,93x, και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,85x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

Αναφέρθηκε επίσης, ότι τα ποσοστά  ανάπτυξης και κερδοφορίας του Ομίλου είναι πλέον από τα κορυφαία του κλάδου Χρηματοοικονομικού Λογισμικού διεθνώς και αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα κατά το 2019 για τρίτη συνεχή χρονιά.

Κατά το α’ τρίμηνο του 2019, οι αναθέσεις νέων έργων παρουσιάζουν σημαντική  ενίσχυση και έχουν καλύψει περίπου το 70% της αξίας των νέων συμβάσεων του 2018.

Επίσης, οι πωλήσεις του α’ τριμήνου του 2019 εμφανίζουν αύξηση κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η διοίκηση του Ομίλου αναμένει την επίτευξη των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Επιπλέον, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα προταθεί επιστροφή κεφαλαίου της τάξεως των €590 χιλ., που αντιστοιχεί σε €0,05 ανά μετοχή.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου

Το 2018, ο όμιλος Profile προήγαγε την εξωστρέφειά του με νέες υλοποιήσεις έργων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, διαθέτοντας πλέον παρουσία σε 38 χώρες. Παράλληλα, παρουσίασε νέες καινοτόμες λύσεις όπως οι Robo Advisory, Fund Management, Leasing, κ.α. ενώ όλες οι εφαρμογές του ομίλου (Banking, Investment, Treasury και Risk Management) κατέστησαν διαθέσιμες σε SaaS και Cloud μέσω των Microsoft Azure και Amazon WS.

Ο Όμιλος και οι λύσεις του εξακολουθούν να διακρίνονται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αποσπώντας βραβεύσεις από εξειδικευμένους οργανισμούς του κλάδου, για την καινοτομία και τεχνολογία που εφαρμόζουν και βελτιώνοντας συνεχώς την αναγνωρισιμότητα στη διεθνή αγορά.

Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη, αποτελεί στρατηγική επιλογή του ομίλου, προκειμένου να επιτυγχάνει και να διατηρεί σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.