31.01.2018

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ . : 122141660000
ΕΔΡΑ: Λ. Συγγρού αρ. 199, Νέα Σμύρνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.14 του Κανονισμού του ΧΑ ότι σε εφαρμογή της από 16.06.2016 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση αυτού της 26.01.2018 αποφάσισε κατά το χρονικό διάστημα από 31.01.2018 έως 16.06.2018 την αγορά κατ΄ανώτατο αριθμό 1.000.000 μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,47% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 Ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 4,00 Ευρώ.

Περαιτέρω, σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του με αριθμό 2273/2003 Κανονισμού του ΕΚ, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλής ρευστότητας της μετοχής, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να διενεργεί αγορές καθ’ υπέρβαση του ορίου 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του αυτού ως άνω άρθρου, οι οποίες (αγορές) δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υπερβούν το 50% του μέσου ημερήσιου όγκου.

Νέα Σμύρνη, 31 Ιανουαρίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο