15.05.2018

Η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» γνωστοποιεί, στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του ΧΑ , ότι καθήκοντα  Προϊστάμενου Λογιστηρίου της Εταιρείας  αναλαμβάνει ο κ. Ζαφείρης Σαντούκας.