Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Μπορεί να υλοποιηθεί ως πλήρης λύση Front-Back, ή ως αυτόνομη κάθετη λύση

Επιτρέπει πλήρη συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές ή κανονιστικά πλαίσια, μέσω παραμετροποίησιμων workflows

Επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες της τράπεζας μέσω της λειτουργίας Product Factory

Προσφέρει εύκολα προσαρμόσιμες λειτουργίες για μείωση του συνολικό κόστους κτήσης

Σχεδιασμένο με το Windows Presentation Foundation (WPF), το FMS.next προσφέρει ένα σύγχρονο, εύελικτο και εύκολο στην πλοήγηση περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες

Χρησιμοποιείται είτε ως desktop εφαρμογή, είτε μέσω web browser

Χρησιμοποιεί τελευταία τεχνολογία ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς προσφέροντας άμεση πρόσβαση στους χρήστες

Παρέχει περισσότερα από 250 API calls

Οφέλη

Εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση κόστους μέσω του εύλικτου σχεδιασμού του

Προσφέρει ένα φιλικό και σύγχρονο windows-like περιβάλλον

Διαθέτει την ευελιξία να ικανοποιήσει μελλοντικές απαιτήσεις, χωρίς μεγάλη επένδυση

Παρέχει ευκολία πρόσβασης λόγω του ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας διαθέσιμο σε desktop, mobile ή web

Επιτρέπει μοναδική αξιοπιστία, για απεριόριστο αριθμό χρηστών, καθώς και πολλαπλές γλώσσες και νομίσματα

Λύσεις

"Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του FMS.next επέτρεψε ομαλό integration ενώ η αρθρωτή και τεχνολογικά αναβαθμισμένη πλατφόρμα εξασφάλισε μια οικονομικά αποδοτική εφαρμογή όσον αφορά στις απαιτήσεις υλικού και λογισμικού"

Διεθνής τράπεζα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο