Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Πλήρως πολυνομισματικό
 • Ολοκληρωμένη κανονιστική συμμόρφωση (SWIFT, SCT και SDD SEPA, ΔΙΑΣ άλλα δίκτυα πληρωμών)
 • Κεντρική διαχείριση όλων των πληρωμών
 • Straight Through Processing (STP) εξασφαλίζοντας αυξημένο ρυθμό επεξεργασίας, μειωμένο χρόνο συναλλαγής και ελλαχιστοποίηση των ανθρώπινων λαθών
 • Τυποποίηση διαδικασιών
 • Δημιουργία αυτόνομων μηνυμάτων πληρωμής
 • Ανοιχτή Αρχιτεκτονική
 • Διάθεση online, ασφαλούς, ΑΡΙ που επιτρέπει τη συμμόρφωση με την οδηγία PSD2
 • Διασύνδεση με υφιστάμενα core banking συστήματα
 • Διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα πληρωμών (SWIFT, SEPA, κλπ.)
 • Ενοποίηση με την πλατφόρμα FMS.next Core Banking
 • Μετασχηματισμός και δρομολόγηση μηνυμάτων
 • Δυνατότητα κλιμάκωσης για αντιμετώπιση αυξημένων φορτίων, μέσω load balancing

Οφέλη

 • Βελτιστοποίηση εργασιών πληρωμών
 • Μείωση κόστους συναλλαγών και λειτουργικών εξόδων
 • Ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης και ανάπτυξης του οργανισμού
 • Πλήρης έλεγχος της δρομολόγησης των πληρωμών
 • Προηγμένη εξυπηρέτηση  πελατών ως προς τις διαδικασίες πληρωμών
 • Πλήρης καταγραφή αλλαγών από τους χρήστες
 • Ελευθερία στον χρήστη να ορίσει τους κατάλληλους επιχειρηματικούς κανόνες.

Γιατί να επιλέξετε το FMS.next Payments;

Το FMS.next Payments βελτιώνει τις σχέσεις με τους πελάτες σας καθώς και την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού hub για τις διασυνοριακές πληρωμές, μεγιστοποιεί την απόδοση της επένδυσης (ROI), μειώνει το συνολικό κόστος, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγιστοποίηση στην εξυπηρέτηση πελατών και επιχειρηματική ευελιξία.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία