Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Core Banking προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλες τις διαδικασίες μιας Τράπεζας, Front-to-Back. Διαθέτει ευέλικτη και αρθρωτή αρχιτεκτονική, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες μικρών και μεγάλων τραπεζών, μέσα από ένα σύνολο διαφορετικών λειτουργιών.

Η λύση Core Banking προσφέρει πλήρες Straight Through Processing (STP workflow), υψηλό επίπεδο αυτοματισμού, ευκολία στη χρήση και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά                                

Counterparty-centric αρχιτεκτονική

Δυναμικό KYC εργαλείο για προληπτικούς ελέγχους διαχείρισης κινδύνων

Απεικόνιση 360° customer view για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες

Ευέλικτο product factory που επιτρέπει παραμετροποίηση και κάλυψη των πολιτικών όπως καθορίζονται κεντρικά από την Τράπεζα

Εργαλεία για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών σε όλο το εύρος των συναλλαγών

Οριζόντια και Κάθετη επεκτασιμότητα: Ο εμπλουτισμός της λύσης καθορίζεται παράλληλα με την ανάπτυξη της τράπεζας

Διεθνές προϊόν: εξασφαλίζει προσαρμοστικότητα στις νέες οδηγίες και κανονιστικά πλαίσια εφόσον προσφέρει υψηλά επίπεδα παραμετροποίησης

Εύκολα οριζόμενα workflows για υποστήριξη STP ή εταιρικά workflows για αποδοτική Front-to-back λειτουργία

Οφέλη

Ευελιξία και επεκτασιμότητα που καλύπτουν τις μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης

Πελατοκεντρική φιλοσοφία, που συμβάλει στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μέσω δυναμικών εργαλείων κανονιστικής συμμόρφωσης

Γρήγορη ενεργοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία

Γιατί να επιλέξετε την λύση Core Banking της Profile Software;

Η λύση Core Banking χρησιμοποιεί μια εξαιρετικά αρθρωτή αρχιτεκτονική βασισμένη σε αρχές που επιτρέπουν τα modules να υλοποιούνται είτε ως αυτόνομες κάθετες λύσεις ή να υλοποιηθούν σταδιακά εάν απαιτείται ολοκληρωμένη εγκατάσταση, μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσής της Τράπεζας. Με πλούσια λειτουργικότητα, η λύση Core Banking είναι το βασικό εργαλείο για τις τράπεζες που θέλουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, ανεξαρτήτως μεγέθους.