Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση λογισμικού Treasury προσφέρει ένα δυναμικό και ευέλικτο τρόπο λειτουργίας. Μπορεί να ενσωματωθεί με οποιοδήποτε back-end σύστημα προσφέροντας μία ολοκληρωμένη front-to-back εμπειρία. Η λύση καλύπτει όλο το φάσμα των απαιτήσεων και προδιαγραφών για τη διαχείριση διαθεσίμων από FX και money markets, έως και αξιόγραφα, εμπορεύματα και παράγωγα, plain vanilla μέχρι και πιο σύνθετα και προσαρμοσμένα πακέτα. Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη λόγω της αρθρωτής προσέγγισης και ενός τυποποιημένου εργαλείου έτοιμων διασυνδέσεων, που επιτρέπουν αποτελεσματική ενσωμάτωση στα υφιστάμενα συστήματα της Τράπεζας.


Η λύση υποστηρίζει όλες τις συνήθεις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά, όπως forex, money markets, μεταφορές κεφαλαίων, collateral deals, αξιόγραφα, επιτόκια, ανταλλαγές συναλλάγματος και τίτλων, μετοχές, ΣΜΕ και FRA, εισηγμένα και εξωχρηματιστηριακά παράγωγα,  ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου, εμπορεύματα και Islamic συναλλαγές (Murabaha, Wakala Investment and Financing, Deposit Exchange, Sukuk, FX Spot και Al Tawarruq, επιτοκιακές ανταλλαγές (swaps). Επίσης, περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία δομημένων/υβριδικών προϊόντων, σχεδιασμένων μέσω οποιουδήποτε συνδυασμού ομολόγων, καταθέσεων ή swapμαζί με οποιοδήποτε τύπο και αριθμό παραγώγων. 

Βασικά Χαρακτηριστικά    

 • STP λειτουργικότητα
 • Πλήρη κάλυψη όλου του εύρους των Treasury λειτουργικών σε μία λύση
 • Προηγμένα εργαλεία μέτρησης κινδύνου
 • Front Office (καταγραφή των συναλλαγών, τιμολόγηση, έλεγχος ορίων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, θέση FX, θέση cash, spread matrix, dashboards)
 • Έλεγχος κινδύνου (gap analysis, sensitivity και volatility analysis, P&L και VaR υπολογισμούς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος διακανονισμού, what if analysis)
 • Middle Office (fixing, δεδουλευμένοι τόκοι, επιτοκιακό εισόδημα, δημιουργία deal ticket)
 • Back office (ανάλυση πληρωμών, διαχείριση λογιστηρίου, δημιουργία λογιστικών εγγραφών, μηνύματα Swift, επιβεβαίωση συναλλαγών)
 • Treasury hub για αδιάλειπτη λειτουργία 24x7 με online και real-time πρόσβαση

Οφέλη

 • Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της αυτοματοποίησης όλων των διαδικασιών και μείωση των σφαλμάτων χρήστη
 • Συμφέρουσα λύση λόγω της επεκτασιμότητας και προσαρμογής στις εξελίξεις της αγοράς
 • Αποτελεσματική παρακολούθηση ρευστότητας και χρηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο
 • Εξειδίκευση και αξιοπιστία σε όλο το εύρος των εργασιών
 • Τεχνολογία που ανταποκρίνεται στα πρότυπα της αγοράς, σε δοκιμασμένες διεθνείς πλατφόρμες
 • Ανοιχτή αρχιτεκτονική για εύκολη ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε back-end ή λογιστικό σύστημα
 • Δημιουργία και χρήση απαιτητικών αναφορών για πιο εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων
 • Πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Treasury της Profile Software;

Ως μια ενιαία προσέγγιση στα χρηματικά διαθέσιμα, η Profile Software προσφέρει μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία που καλύπτει όλους τους τύπους αγορών για συναλλαγματικές ισοτιμίες, συμβoλαίων σταθερού εισοδήματος, αγορών μετοχών, εμπορευμάτων και παραγώγων – για δυτικού τύπου και ισλαμικές επενδύσεις. 

Όλες οι αναλύσεις και τα modules διαχειρίζονται κεντρικά, ενώ υποστηρίζεται η διαχείριση κινδύνου, P&L, διαχείριση χαρτοφυλακίου, παρακολούθηση ασφαλειών, λογιστικές εγγραφές/πράξεις, - συμβατά με το IFRS9- καθώς και πληρωμές, reconciliation, διαδικασίες τέλος της ημέρας κ.λπ. 

Η λύση αξιοποιεί τεχνολογία που προσαρμόζεται αποτελεματικά στις εξειδικευμένες και αναπτυσσόμενες απαιτήσεις των πελατών.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία