Επικοινωνία

Σύνοψη

Αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, η omni-channel λύση Robo Advisory προσφέρει σύγχρονη και workflow-based λειτουργικότητα για την αποτελεσματική online εκτέλεση όλων των απαραίτητων wealth management εργασιών, τόσο για τους επενδυτές όσο και τις εταιρείες.

Ο προηγμένος σχεδιασμός της λύσης επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν σε client onboarding, κανονιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση κινδύνου, δημιουργία χαρτοφυλακίου και rebalancing, υποστηρίζοντας πλήρως self-service ή hybrid μοντέλα συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της εκάστοτε εταιρείας.

Προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης και πρόσβασης στο Cloud ή on premises, τηρώντας απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων και analytics.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Υποστήριξη self-registration και self-onboarding πελατών

Προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων

Δυναμικά και παραμετροποιήσιμα εργαλεία risk profiling, scoring και auto-matching με τις αντίστοιχες στρατηγικές επενδύσεων

Αυτόματη δημιουργία χαρτοφυλακίου και περιοδικό rebalancing

Προσαρμοστικότητα στη σύνθεση μοντέλων με επενδύσεις σε πολλαπλά asset classes και νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων ETF’s και Mutual Funds

Αυτοματοποιημένη επικοινωνία πελάτη με email και ειδοποιήσεις

Πλήθος CRM εργαλείων για hybrid μοντέλα με δυναμικές αυτοματοποιημένες αναφορές

Προκαθορισμένες, αυτόματες και εύκολα προσαρμόσιμες διαδικασίες

Ευελιξία ως προς τις προτιμήσεις των πελατών και τον τρόπο πληρωμής

Διασύνδεση με θεματοφύλακες, fund managers και παρόχους market data

Οφέλη

Αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Σημαντική εξοικονόμηση σε πόρους και αύξηση της διαθεσιμότητας και παραγωγικότητας για την εταιρεία

Ελάχιστο κόστος λειτουργίας, επιτρέποντας την προσέγγιση νέων πελατών με χαμηλότερα διαθέσιμα ποσά προς επένδυση

Εύκολο στη χρήση και με ωραίο σχεδιασμό, για άμεση απόκτηση και διατήρηση νέων πελατών

Διείσδυση σε νέες αγορές με μοντέρνες και καινοτόμες υπηρεσίες

Δυνατότητα παροχής ανταγωνιστικών ψηφιακών υπηρεσιών,  με πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των κανονιστικών οδηγιών

Μοναδική ευελιξία από την έναρξη, εγκατάσταση και τις τιμολογιακές επιλογές

24/7 διαθεσιμότητα από οποιοδήποτε σημείο, υπολογιστή ή κινητή συσκευή

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Robo Advisory της Profile Software;

Υιοθετώντας διεθνείς βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, η λύση δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσφέρουν υπηρεσίες robo advisory, είτε ως ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα είτε ως μέρος των υφιστάμενων επιχειρηματικών εργασιών τους, σε μια πιο ευρεία αγορά, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητές τους. Η λύση διαθέτοντας τεχνολογία αιχμής, επιτυγχάνει μοναδική αλλά και ταυτόχρονα κοινή εμπειρία για το χρήστη, καλύπτοντας όλο το εύρος των απαιτήσεων για omni-channel wealth management υπηρεσίες.