Επικοινωνία

Profile Software in partnership with ComPeer conducted a range of face to face interviews to well established UK based Wealth Management firms to elaborate on the key executives' concerns in terms of technology as the mean to achieve business objectives and with topics relevant to

You can request the full results of this survey by emailing marketing@profilesw.com, alternatively please enter your details below to download a summary of the report.

View/Download

Η Profile Software αλλάζει το λογότυπό της αντικαττροπτίζοντας την ευελιξία των λύσεων της. Τα νέα έντυπα της εταιρείας είναι διαθέσιμα να τα "κατεβάσετε" παρουσιάζοντας τη νέα προσέγγιση στις λύσεις της για τα IMSplus, FMS.next, FMS.next Marketplace Lending, Acumen-net και Axia.