Επικοινωνία

Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

 

Ιστορικό
Το 2016 κατακυρώθηκε στην Profile το έργο για τη υλοποίηση Υπηρεσιών για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων στα Πολυμελή Πρωτοδικεία της Χώρας με σύστημα Ηχογράφησης – Αποηχογράφησης και Ψηφιακής αποθήκευσης.
Το συγκεκριμένο έργο ήταν χωρισμένο σε δυο φάσεις, και υλοποιήθηκε σε 19 Εφετεία, 63 Πρωτοδικεία και 154 Ειρηνοδικεία (συνολικά 617 ακροατήρια).

Περιγραφή
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας για την ακριβή καταγραφή των λεχθέντων σε κάθε δίκη και την αξιοποίηση αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο προς βελτίωση του δικαστικού έργου. Η επίσπευση του δικαστικού έργου αποτελούσε ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό στόχο όπως επίσης και η διαφάνεια των διαδικασιών της δίκης. Τέλος, σημαντικό ζητούμενο του έργου ήταν η αναβάθμιση του
ρολου των γραμματέων έδρας οι οποίοι χειρίζονται πλέον ένα πανίσχυρο σύστημα το οποίο με ακρίβεια τηρεί και παρακολουθεί τη ροή του πινακίου.

Η Profile ανέλαβε το έργο κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και προσέφερε την προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Σύστηματος Πρακτικών Δικαστηρίων που αποτελείται από υποδομές για την κάλυψη 617 ακροατηρίων των δικαστηρίων της χώρας πανελλαδικά, την παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης μέσωτου Help Desk της εταιρείας...

View/Download

Η Profile Software ενημερώνει την ιστοσελίδα με τις νέες εξελίξεις της αγοράς και υλικό. Μάθετε περισσότερα κατεβάζοντας τα επικαιροποιημένα έντυπα Axia, FMS.next, Acumen-net, RiskAvert, Payments, etc.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία