Επικοινωνία

Axia

Το Axia, είναι η νέα, web-based, front-to-middle, omni-channel λύση για Wealth Managers ή Τράπεζες που διαθέτουν δίκτυο Εξωτερικών IWMs συνεργατών για χρήση και παρακολούθηση στο Cloud. To Axia ενισχύει την ευελιξία της επιχείρησης σας μέσω γρήγορης εγκατάστασης, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές  χρήσης.

Δείτε περισσότερα

IMSplus

Το IMSplus της Profile Software είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων (διαθέσιμη σε desktop, web και mobile), προσφέροντας εξειδικευμένη και πλήρη λειτουργικότητα, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εκάστοτε οργανισμών.

Δείτε περισσότερα

FMS.next

Το FMS.next της Profile Software αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη διαχείριση των τραπεζικών εργασιών, των Private Banks, των Islamic Banks, των Auto & Leasing επιχειρήσεων, για τις Peer- to-Peer Lending / Crowdfunding πλατφόρμες και για τα Εναλλακτικά τραπεζικά (Alternative Banking) ιδρύματα.

Δείτε περισσότερα

FMS.next Payments

Το FMS.next Payments προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση Πληρωμών, μέσα απο πολλαπλά κανάλια συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών, καταστημάτων και διατραπεζικών δικτύων σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Η λύση καλύπτει όλους τους βασικούς τύπους πληρωμών (μεταφορές κεφαλαίων, direct debits, corporate payments) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε ως μέρος της πλατφόρμας FMS.next Core Banking.

Δείτε περισσότερα

RiskAvert

Το RiskAvert είναι η σύγχρονη, προηγμένη και αποδοτική λύση μέτρησης, διαχείρισης και παραγωγής εποπτικών αναφορών Πιστωτικού, Λειτουργικού, Συγκεντρωτικού και κινδύνου Αγοράς μέσα από ένα ολοκληρωμένο και αρθρωτό περιβάλλον εργασίας. Καλύπτει ταυτόχρονα όλες τις εποπτικές προσεγγίσεις υπολογισμού κεφαλαίων επιτρέποντας στην τράπεζα να εξελιχθεί ομαλά από την Τυποποιημένη στην Αναλυτική προσέγγιση.

Δείτε περισσότερα

Acumen-net

Το Acumennet είναι μία ολοκληρωμένη front-to-back office και λογιστική πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε από τη Login SA, μέλος του Profile Software Group. Υποστηρίζει όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως τη διαχείριση διαθεσίμων, forex, collateral deals, χρεόγραφα, ανταλλαγές (swaps) επιτοκίων, νομισμάτων και τίτλων, μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και FRA, εξωχρηματηστηριακά και listed δικαιώματα (options), credit linked instruments, εμπορεύματα και ισλαμικές συναλλαγές.

.

Δείτε περισσότερα

Native Wealth Management Mobile app

Το Mobius Wealth της Profile Software  είναι η κορυφαία λύση για διαχείριση επενδύσεων μέσω κινητών συσκευών  η οποία προσφέρει μοναδική εμπειρία και πλήρη διασύνδεση με back-end συστήματα  και με απεικόνιση των δεδομένων σε οποιαδήποτε συσκευή (smartphones/tablets) - (iOS Universal application και Android). 

Δείτε περισσότερα

GS Market Suite

Το GS Market παρέχει μοναδική ευελιξία στους τελικούς χρήστες (τους θεσμικούς επενδυτές ή ιδιώτες) . Η φιλικότητα, το δυναμικό περιβάλλον και η ταχύτητα καθιέρωσαν το Monopoly ως την  πλέον αξιόπιστη επιλογή ανάμεσα στους traders.

Δείτε περισσότερα

Plexus

Η νέα εφαρμογή Plexus προσφέρει μετάδοση τιμών χρηματιστηρίου και οικονομικών ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο για  iPhone® και iPad® κινητές συσκευές, αξιοποιώντας πλήρως όλες τις προσφερόμενες δυνατότητες των μοντέρνων κινητών συσκευών.

Δείτε περισσότερα

Registry

Το Registry της Profile Software αποτελεί την αποτελεσματικότερη και πιο διαδεδομένη λύση, για τη διαχείριση / παρακολούθηση του μετοχολογίου μιας πολυμετοχικής εταιρίας.

Δείτε περισσότερα