Επικοινωνία

Στην Profile Software έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με κορυφαίες και εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου για αντιπροσώπευση των λύσεων τους ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε ένα δυναμικό δίκτυο συνεργατών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αμερική, Αφρική και Ασία για την αντιπροσώπευση των λύσεων μας από έμπειρους συμβούλους και με γνώση του χρηματοοικονομικού τομέα. 

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

(Η ενδεικτική λίστα συνεργατών παρακάτω είναι με αλφαβητική σειρά και περιλαμβάνει Τεχνολογικές, Στρατηγικές συνεργασίες και Αντιπροσώπους των λύσεων της Profile Software)

ACTICO

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την ACTICO προκειμένου να προωθήσει και να υλοποιήσει τις rules-engine λύσεις της σε συγκεκριμένες περιοχές και περιπτώσεις με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου.

Περισσότερα

AiM Services

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την AiM Services για την περαιτέρω διεύρυνση της τοπικής παρουσίας της στην Ελβετική αγορά με την υποστήριξη ενός κορυφαίου τοπικού συνεργάτη με εξιδείκευση στον χρηματοοικονομικό τομέα προσφέροντας τις καινοτόμες πλατφόρμες της εταιρείας.

Περισσότερα

Almoayyed computers

Περίληψη

Profile Software partners with Amloayyed Computers to cater for the local Bahraini financial services market offering expert advice and support from an established company in the region.

Περισσότερα

Aman

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την Aman για την αντιπροσώπευση των χρηματοοικονομικών λύσεων που αναπτύσσει η Profile προσφέροντας ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη της τοπικής αγοράς. Η εταιρεία Aman είναι ένας καταξιωμένος system integrator προσφέροντας πλήθος λύσεων που αφορούν στο χρηματοοικονομικό λογισμικό, τη διαχείριση κινδύνου κ.ά.

Περισσότερα

Bantegra

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με τη Bantegra που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να υποστηρίξει περαιτέρω την προσφορά λύσεων της για Omni-Channel Banking στις αφρικανικές χώρες καθώς και σε άλλες περιοχές στις οποίες η Bantegra έχει παρουσία.

Περισσότερα

Burki Technologies (Pvt.) Ltd.

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την BurkiTech για να παρέχει εξειδικευμένες και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη των τοπικών πελατών της. Η BurkiTech είναι μια κορυφαία εταιρεία συμβούλων πληροφορικής με έδρα το Πακιστάν που ειδικεύεται στη διαχείριση βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες αδειών λογισμικού και λύσεις cloud computing για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, το δημόσιο τομέα, τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και Media καθώς και τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή.

Περισσότερα

ePareto

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την ePareto για να υποστηρίξει επιτυχώς τις τοπικές ανάγκες των πελατών της και να παρέχει εξειδίκευση και προστιθέμενη αξία. Η ePareto προσφέρει καινοτόμες πελατοκεντρικές λύσεις στους τομείς των Επιχειρηματικών Συστημάτων, Υπηρεσιών Διαχείρισης και Ψηφιακών τεχνολογιών στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Καθοδηγούμενη από τον κανόνα Pareto ή 80-20, η εταιρεία παρέχει τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Τα εξειδικευμένα στελέχη της ePareto διαθέτουν μεγάλο εύρος και βάθος εμπειρίας καλύπτοντας αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς στόχους.

Περισσότερα

FIS

Περίληψη

Η Profile Software έχοντας πολυετή συνεργασία με την SunGard τώρα FIS προσφέρει και υλοποιεί μεγάλο εύρος των λύσεων της εταιρείας στον Χρηματοοικονομικό τομέα. Οι λύσεις καλύπτουν και έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς για τις περιοχές της Διαχείρισης Κινδύνου, ενώ προσφέρονται λύσεις για διαχείριση Λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς, Βασιλείας ΙΙ/III, reconciliation, profitability κ.ά.

Περισσότερα

Google

Περίληψη

Profile Software develops its mobile applications for tablet devices and mobile, available to view on Google Play.

Περισσότερα

ITC Infotech

Περίληψη

Η ITC Infotech είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής διαθέτοντας εξειδικευμένες γνώσεις και ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων σε βασικούς κλάδους. Η Profile Software συνεργάζεται με την ITC Infotech στο Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο την περαιτέρω προώθηση των κορυφαίων τραπεζικών λύσεων που αναπτύσσει στην τοπική αγορά με την υποστήριξη ενός διεθνούς παρόχου υπηρεσιών τεχνολογίας για το χρηματοοικονομικό τομέα.

Περισσότερα

JMR Infotech

Περίληψη

H JMR Infotech παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης αυτών, διεθνώς. Η Profile Software συνεργάζεται με την JMR Infotech στην Ασία, για να ανταποκριθεί στις τοπικές ανάγκες, παρέχοντας την ολοκληρωμένη βραβευμένη Front-to-Back Office Treasury πλατφόρμα της, η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις καινοτόμων οργανισμών.

Περισσότερα

MetricStream

Περίληψη

Η MetricStream είναι εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης και παροχής συστημάτων για Governance, Risk, and Compliance (GRC) με έδρα την Καλιφόρνια, ΗΠΑ και με διεθνείς δραστηριότητες ειδικότερα στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Εχει πλέον των 1,000 εργαζομένων και τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης από κορυφαίους οίκους αξιολόγησης. Η Profile Software συνεργάζεται με την MetricStream προωθώντας και υλοποιώντας τις λύσεις της σε διαφορετικές περιοχές με έμφαση στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα για την ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του κλάδου.

Περισσότερα

Microsoft

Περίληψη

Η Profile Software είναι πολλά χρόνια στρατηγικός συνεργάτης της Microsoft προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις τεχνολογικές λύσεις της διεθνούς εταιρείας λογισμικού.

Περισσότερα

MIT

Περίληψη

Η MIT (Micro Informatique & Technologies SA) διαθέτει περισσότερα από 30 έτη παρουσίας στην ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων για trade finance τα οποία αυτοματοποιούν τις τραπεζικές εργασίες. Η κορυφαία πλατφόρμα τους είναι το CREDOC ενώ το 2010 εισήγαγαν το TRAC, το πρώτο web-based app για Trade Commodity. Η Profile Software διατηρεί με τη MIT αμοιβαία συνεργασία αντιπροσώπευσης των λύσεων.

Περισσότερα

NETinfo

Περίληψη

Profile Software is partnering with NETinfo to further enhance its offering in omni-channel digital banking delivering a holistic approach to modern financial institutions needs.

Περισσότερα

NIROS Consult

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με τη NIROS Consult για να προσφέρει στους τοπικούς τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξειδικευμένες συμβουλές και καινοτόμες λύσεις, που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και αποδίδουν στην επένδυσή τους. Η NIROS Consult αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων στελεχών με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής, που προέρχεται από υλοποιήσεις σε διεθνείς εταιρείες, και εξειδίκευσή στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Περισσότερα

Oracle

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την Oracle για την αντιπροσώπευση, υλοποίηση και προώθηση των λύσεων ERP, Business Intelligence, Data Cleansing (ERP, διαχείριση παγίων, ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.) μέσω της εξειδικευμένης και πιστοποιημένης ομάδας συμβούλων που διαθέτει. Οι λύσεις καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών μιας επιχείρησης προσφέροντας οργάνωση στην λειτουργία της.

Περισσότερα

Pentegy

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την Pentegy για την αντιπροσώπευση των λύσεων μας στις τοπικές αγορές της Πολωνία και Ουκρανίας προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ανάγκες των τοπικών τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων.

Περισσότερα

Pronto Technology

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την Pronto Technology για την παροχή εξειδίκευσης και υποστήριξης των πελατών της στην περιοχή. Η Pronto Technology Limited (PTL) είναι μια εταιρεία τεχνολογίας πληροφορικής, που προσφέρει πλήθος λύσεων λογισμικού για τις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Οι γνώσεις της PTL στον τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην τοπική αγορά της Αφρικής δίνουν προστιθέμενη αξία στην εταιρεία.

Περισσότερα

SCI Kenya

Περίληψη

Η SCI είναι κορυφαία ICT εταιρεία παρέχοντας υπηρεσίες Integration και λύσεις λογισμικού, διαθέτοντας εύρος προιόντων για τις ανάγκες του χρηματοοικονομικού τομέα και όχι μόνο. Η Profile Software συνεργάζεται με την SCI Kenya για την προώθηση των λύσεων της στην τοπική αγορά της Αφρικής.

Περισσότερα

Spartateck

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την Sparta Technologies για την παροχή ολοκληρωμένη λύσεων πληροφορικής με τις λύσεις της εταιρείας μας στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα και με την εγγυήση ενός έμπειρου και αξιόλογου συνεργάτη, στην περιοχή της Μέσης Ανατολή και ειδικότερα Σαουδικής Αραβίας.

Περισσότερα

SSI

Περίληψη

H Profile Software συνεργάζεται με την SSI η οποία αντιπροσωπεύει τις λύσεις της εταιρείας μας για την ολοκληρωμένη κάλυψη των τοπικών απαιτήσεων αναφορικά με τραπεζικά προϊόντα και προϊόντα διαχείρισης επενδύσεων, με την υποστήριξη μιας καταξιωμένης εταιρείας.

Περισσότερα

Teamwill Consulting

Περίληψη

Η Teamwil είναι Γαλλική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η Profile Software συνεργάζεται με την Teamwill για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των τραπεζικών λύσεων και λύσεων χρηματοδότησης στην τοπική αγορά, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οργανισμού.

Περισσότερα

Total Information Management (TIM)

Περίληψη

Η Total Information Management (TIM) είναι μια εταιρεία τεχνολογίας λύσεων πληροφορικής με έδρα στις Φιλιππίνες, στην πόλη Makati, η οποία διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες πολύτιμη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών και χρηματοοικονομικών λύσεων. Η TIM σήμερα είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων λογισμικού στις Φιλιππίνες και ένας αξιόπιστος συνεργάτης για τους μεγαλύτερους τραπεζικούς, κρατικούς και κατασκευαστικούς οργανισμούς της χώρας.

Περισσότερα

Tusmor

Περίληψη

Η Profile Software συνεργάζεται με την Tusmor για την περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέροντας υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την τοπική τραπεζική αγορά, με μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις νέες τράπεζες.

Περισσότερα

Whistlebrook

Περίληψη

Η εταιρεία Whistlebrook διαθέτει εξειδίκευση στην παροχή καινοτόμων, συστημάτων για back office εργασίες σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς από το 1997. Εχει πλέον εδραιωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για τον κλάδο με διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο ειδικότερα ως προς το κανονιστικό πλαίσιο της Αγγλίας και των φορολογικών αναφορών. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει τη συγκεκριμένη λύση σε πλέον των 60 εταιρειών στο κλάδο στη χώρα και συνεργάζεται με την Profile Software σε συναφή έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να διευρύνουν τις δραστηριότητες και συνέργιές τους.

Περισσότερα