Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός με πολλαπλές οντότητες ο οποίος ανταποκρίνεται σε διεθνή μοντέλα λειτουργίας με παράλληλη υποστήριξη των τοπικών αναγκών

Ολοκληρωμένη υποστήριξη του συνόλου των επενδυτικών προϊόντων, όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ETFs, προθεσμιακές καταθέσεις, FX, παράγωγα, swaps, πολύτιμα μέταλλα, private equities και real estate

Δυναμική διαχείριση και παραγωγή αναφορών σε πολλαπλά νομίσματα  

Πολυδιάστατη παρακολούθηση της απόδοσης, της κερδοφορίας και των επενδυτικών κινδύνων

Δυναμική εργαλειοθήκη συναλλαγών, που παρέχει εύκολη παραμετροποίηση και προσαρμοστικότητα

Πελατοκεντρική φιλοσοφία με δυναμικά KYC και CRM εργαλεία που προσφέρουν πλήρη συμμόρφωση στις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον ροής εργασιών με άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και απεικόνιση 360° όλων των εφαρμογών του συστήματος

Δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών μέσω υποκαταστημάτων, τηλεφωνικών κέντρων, διαδικτύου και κινητών συσκευών

Συμμόρφωση με MiFID II, GDPR

Οφέλη

Μείωση κόστους και βελτιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους

Στενή παρακολούθηση όλων των εργασιών διαχείρισης επενδύσεων και βελτίωση του έλεγχου των κινδύνων

Ενδυνάμωση των πωλήσεων και δυνατότητα άμεσης παρουσίασης νέων προϊόντων σε πολλαπλούς τομείς και χώρες

Προσαρμοσμένες υπηρεσίες ανά κατηγορία πελάτη εγγυώνται βελτίωση στην εξυπηρέτηση πελατών

Σταδιακή υλοποίηση, όταν απαιτείται, διασφαλίζει άμεσα, οικονομικά και χωρίς κίνδυνο έργα

Πλούσια λειτουργικότητα και προηγμένη αρχιτεκτονική εξασφαλίζουν επεκτασιμότητα και κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων

Δυνατότητες διασύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα, ανεξαρτήτου τεχνολογίας και προμηθευτή

Γρήγορη απόδοση επένδυσης

Λύσεις

"Οι πελάτες μας διαθέτουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση στη διαχείριση των επενδύσεων τους, κάτω από ένα ασφαλές περιβάλλον με αυστηρούς συστηματικούς και προληπτικούς ελέγχους κινδύνου"

Διεθνής Private Banking Οργανισμός