Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Custody καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της σύγχρονης Θεματοφυλακής και παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για εύκολη προσαρμογή. Λειτουργώντας σε μια ενιαία πλατφόρμα, στηρίζει αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα όλων των παγκόσμιων διαδικασιών και των ενεργειών που σχετίζονται με την εκκαθάριση και φύλαξη (Transaction, Clearing, Safekeeping).

Βασικά Χαρακτηριστικά  

                              

Υποστήριξη multi-entity και multi-asset class λειτουργιών διεθνών δικτύων

Διαχείριση όλου του trade life-cycle με παραμετροποιήσιμα workflows

Μηχανισμός Compliance rules που επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο

Πλήρης κάλυψη των εταιρικών πράξεων

Εύελικτη πολιτική σχεδιασμού και υπολογισμού των προμηθειών και των φόρων 

Απλοποιημένες διαδικασίες reconciliation με διαφορετικά νομίσματα

Εύκολα πραγματοποιήσιμες αναφορές MIS & transactional

Ευέλικτη επικοινωνία με τους counterparties που χρησιμοποιούν διάφορα πρότυπα (SWIFT, FIX , κλπ), ή με παραμετρικά οριζόμενους connectors

Διασυνδέσεις για εισαγωγή market data στοιχείων με διαφόρους παρόχους

Πρόσβαση μέσω Web στους πελάτες της θεματοφυλακής για την άμεση διαχείριση και ενημέρωση της πληροφορίας 

Οφέλη

Υποστήριξη πλήθους προϊόντων σε μια πλατφόρμα

Εξοικονόμηση κόστους και αυτοματοποίηση με τη χρήση εύκολα οριζόμενων connectors

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας χωρίς επιπλέον λειτουργικά κόστη

Έλεγχος κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης

Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με την παρουσίαση λεπτομερών αναφορών

Γιατί να επιλέξετε την λύση Custody της Profile Software;

Η λύση Custody παρέχει έναν εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας και διασυνδέσεις. Οι πολυάριθμες λειτουργικότητες του για εύκολη παραμετροποίηση επιτρέπουν στους οργανισμούς να διαχειρίζονται τις δραστηριότητές τους αποτελεσματικά και να παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες τους με σημαντικά χαμηλό κόστος λειτουργίας και κινδύνου.