Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Wealth Management παρέχει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλούσια, end-to-end λειτουργικότητα και αυτοματοποίηση των εργασιών τους, ενώ παράλληλα επιτρέπει την παροχή προηγμένων και προσωποποιημένων υπηρεσιών στην ελίτ και στην απαιτητική πελατεία τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη λύση ή να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα υποδομή της εταιρίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά                

Προηγμένα εργαλεία client and relationship management που υποστηρίζουν όλα τα στάδια της επικοινωνίας

Παρακολούθηση της κατάστασης πιθανών πελατών καθ΄όλη τη διάρκεια της πώλησης

Δυναμικό workflow για συλλογή KYC δεδομένων, profiling, αξιολόγηση και για εύχρηστη διαχείριση δραστηριοτήτων

Πολλαπλές δυνατότητες εξυπηρέτησης (execution, advisory, discretionary)

Λειτουργικότητα με βάση τις προσφερόμενες υπηρεσίες για διαχείριση εντολών, δημιουργία προσφορών και αναδιάρθωσης χαρτοφυλακίου

Ολοκληρωμένη κάλυψη των παραδοσιακών τραπεζικών και των διεθνών επενδυτικών προϊόντων με ευέλικτα asset classification εργαλεία

Δυναμικός μηχανισμός ορισμού κανόνων για συμμόρφωση με σκοπό τον απατελεσματικό έλεγχο του κινδύνου και κανονιστική συμμόρφωση 

Ανάλυση πολυεπίπεδης απόδοσης σύμφωνα με τα GIPS πρότυπα και risk metrics

Αποτελεσματική κατηγοριοποίηση πελατών για πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση

Παρουσίαση 360-degree των δεδομένων των πελατών σε πραγματικό χρόνο και λεπτομερής πληροφόρηση μέσω ενός πλούσιου περιβάλλοντος που προσφέρει εύκολα παραμετροποιήσιμα αρχεία αναφορών

Business analysis και top management reporting με 24/7 πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα μέσω web και mobile εργαλείων

 

Οφέλη

Προσφέρει μοναδική εξυπηρέτηση πελατών μέσω προσωποποιημένης και παραμετροποίησιμης προσέγγισης

Βελτιώνει την παραγωγικότητα και μειώνει τα λειτουργικά κόστη

Ενδυναμώνει την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων με τη χρήση των παρεχόμενων εργαλείων αναλυσης

Παρέχει εύκολα προσαρμόσιμες και εξειδικευμένες αναφορές

Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και βελτιώνει την επικοινωνία με τους πελάτες

Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνου ανά πάσα στιγμή

Έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς διαθέτοντας τη δυνατότητα άμεσης προσφοράς νέων προϊόντων

Συμμόρφωση με τις διεθνείς και τοπικές ρυθμιστικές οδηγίες

 

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Wealth Management της Profile Software;

Όταν η ευελιξία και η αξιοπιστία απαιτούν παράγοντες επιτυχίας για τον οργανισμό και τους πελάτες του, η λύση Private Wealth Management σας προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης των εργασιών και της αποδοτικότητας, μείωσης του κόστους και κινδύνου ενώ οι διεθνώς αναγνωρισμένες δυνατότητες της λύσης ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ποιοτική εξυπηρέτηση με βελτιστοποίηση των περιθωρίων κέρδους.