Επικοινωνία

Σύνοψη

Η νέα πλατφόρμα κρατήσεων, έκδοσης και διανομής εισιτηρίων UTS, προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής και διαχείρισης πελατολογίου και συνεργατών. Το UTS μειώνει το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, ελαχιστοποιώντας τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού αλλά και αυξάνοντας, ταυτόχρονα, το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Με τη δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησής του, υποστηρίζει τη βέλτιστη καλύτερη εμπορική εκμετάλλευση του διαθέσιμου προς πώληση προϊόντος, μεγιστοποιώντας τα έσοδα του οργανισμού.

Επιπλέον, διασυνδέοντας το UTS με το προαιρετικό εργαλείο TicketLink CRS (εγκατεστημένο σε πάνω από 800 ταξιδιωτικά πρακτορεία που εξειδικεύονται σε εκδόσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στην Ελλάδα) και υποστηρίζοντας το πρωτόκολλο Unicorn, επιτρέπει στον Οργανισμό τη διανομή του περιεχομένου του ακόμη και μέσω μεγάλων κεντρικών συστημάτων GDS (όπως Amadeus, κ.ά.).

Απευθύνεται σε

Εταιρείες επιβατηγού ναυτιλίας και κρουαζιέρων, σιδηροδρόμους, εταιρείες εκμετάλλευσης αστικών/υπεραστικών και τουριστικών λεωφορείων, οργάνωσης και εκμετάλλευσης θεαμάτων (κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εκδηλώσεις), τουριστικά γραφεία, κ.ά.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ειδικοί τιμοκατάλογοι, προσφορές και πακέτα τιμών/προσφορών.

Allotments & όρια κρατήσεων ανά κανάλι/σημείο πώλησης.

Σύστημα επιβράβευσης πελατών.

Υποστήριξη κρατήσεων Option Date & Waiting List, προκρατήσεων κ.ά.

Επιλογή συγκεκριμένης θέσης, καμπίνας, δωματίου κ.ά.

Client/Server και n-tier αρχιτεκτονική

Οφέλη

Μέγιστη δυνατή εμπορική εκμετάλλευση θέσεων.

Κεντρική διαχείριση καναλιών πώλησης.

Ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών.

Απόλυτη ασφάλεια δεδομένων και business continuity.

Απεριόριστες δυνατότητες διανομής υλικού.

Αξία Επένδυσης

Καθώς το UTS είναι μία πλήρως αρθρωτή (modular) πλατφόρμα, κάθε νέα εγκατάσταση παραμετροποιείται απολύτως στις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος επένδυσης στο απολύτως απαραίτητο και πλέον αποδοτικό για εκείνη.