Επικοινωνία

2018

             
  GLOBAL SOFT S.A.       Profile Systems & Software (Cyprus) Limited    
  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις View   Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις View
  Profile Software (UK) Ltd       Profile Systems & Software (Suisse) S.A.    
  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις View   Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  TBA  
  Login S.A.       Profile Digital Services    
  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις    TBA     Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  View
               

               

2017

             
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Profile Software (UK) Ltd

     

Profile Systems & Software (Suisse) S.A.

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

View
 

Login S.A.

     

Profile Digital Services

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις         

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις         

View   

 


               

2016

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.                            

     

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Profile Software (UK) Ltd

     

Profile Systems & Software (Suisse) S.A.

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

View  
         

Profile Digital Services

   
         

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View

 


 

 2015

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

Profile Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

 

     

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View
 

Profile Systems & Software (Suisse) S.A.

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View
         

Profile Digital Services

   
         

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View

2014

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

   
         

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View  

PROFILE Systems & Software (Suisse) S.A.

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View

2013

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

 

     

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View  

PROFILE Systems & Software (Suisse) S.A.

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View

2012

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

 

     

 

   
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View  

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

 

   

2011

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

 

     

 

   
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View  

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

 

   

2010

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

 

     

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

PROFILE Systems & Software SRL

   
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχείa

View  

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View

2009

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

 

     

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

PROFILE Systems & Software SRL - Auditor Report

View  
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχείa

View  

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View

2008

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

   
 

 

     

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View  

PROFILE Systems & Software SRL

   
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View

2007

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

Computer International Franchise Ltd

   
 

 

     

 

   
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View  

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  
 

 

     

 

   
 

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

     

PROFILE Systems & Software SRL

   
 

 

     

 

   
 

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Έκθεση

View
         

Οικονομικές Καταστάσεις

View

2006

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

Computer International Franchise Ltd

   
 

 

     

 

   
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View  

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  
 

 

     

 

   
 

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

     

PROFILE Systems & Software SRL

   
 

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View

2005

             
               
 

GLOBAL SOFT S.A.

     

Computer International Franchise Ltd

   
 

 

     

 

   
 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View  

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

View
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

View  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

View  
 

 

     

 

   
 

PROFILE Systems & Software (Cyprus) Limited

           
 

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις

View