Επικοινωνία

Υπηρεσίες Υλοποίησης

Η Profile Software παρέχει εύρος υπηρεσιών προς τους πελάτες της ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους, από την έναρξη ενός έργου έως την εκπαίδευσής τους, και να αξιοποιήσουν πλήρως τις διαθέσιμες λύσεις και προϊόντα. Οι υπηρεσίες υλοποίησης καλύπτουν: Σχεδιασμό και Υλοποίηση έργων, Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και Προσαρμογής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εκπαίδευση.

Μάθετε περισσότερα

Υπηρεσίες Μετά την Υλοποίηση

Η Profile Software παρέχει αξιόπιστες επαγγελματικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική υλοποίηση του κάθε έργου της, με εύρος υπηρεσιών μετά την υλοποίηση για τη διεθνή της πελατεία όπως Υποστήριξη πελατών, Τεχνική υποστήριξη, Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μάθετε περισσότερα

Επιλογές Υλοποίησης: SaaS και Cloud

Η Profile Software προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες υλοποίησης για τα προϊόντα της, ειδικά για τις πλατφόρμες IMSplus και FMS.next καθώς και της νέας λύσης διαχείρισης επενδύσεων – Axia – αναπτυγμένη εξ ολοκλήρου σε Cloud περιβάλλον ως web-based, multi tenant εφαρμογή, χωρίς την ανάγκη εσωτερικών υποδομών πληροφορικής (internal IT infrastructure). Στρατηγικά οι προτάσεις SaaS και Cloud διευκολύνουν την εξέλιξη  των δαπανών CapEx σε OpEx και βελτιστοποιούν το TCO (Total Cost of Ownership) των πελατών. Εκτός από το ‘on premises’ μοντέλο, οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες, σε Wealth, Asset και Fund Management εταιρείες:

 

  • Cloud προσφέροντας ευελιξία και ασφάλεια. Προσφέρεται είτε off-site (public cloud) είτε ως ιδιωτικό δίκτυο (private cloud) ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
  • Hosted Services. Αξιοποιώντας το μοντέλα λειτουργία και διαχείρισης IaaS και SaaS , αυτό το είδος υπηρεσίας παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και ολοκληρωμένη ασφάλεια με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Η Profile Software είναι πιστοποιημένη κατά ISO εταιρεία. Επομένως, όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με τα δεδομένα των πελατών ακολοθούν ένα αυστηρά προκαθορισμένο σύστημα ασφάλειας. Ανάλογα με το μέγεθος, τον όγκο εργασιών και τα επίπεδα εξυπηρέτησης που προδιαγράφει ο πελάτης, διαθέτουμε ευέλικτα μοντέλα τιμολόγησης (π.χ. pay-as-you-use ή/και pay-as-you-grow) και στις δύο προτάσεις υλοποίησης.