Επικοινωνία

Webinar Video|Alternative Finance: striking the balance between innovation and regulation

Ο κλάδος του Alternative Finance καλείται να αναθεωρήσει τις πρακτικές του σύμφωνα με τους νέους κανονισμού από το FCA-UK. Πώς θα αναπτυχθούν, καινοτομήσουν και εξελιχθούν οι επιχειρήσεις, με βάση τα νέα δεδομένα? Δείτε το βίντεο του webinar στην πλατφόρμα BrightTalk εδώ (Αγγλικά).

* Σημείωση: Για να παρακολουθήσετε το βίντεο απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα BrightTalk.

Η Profile Software αλλάζει το λογότυπό της αντικαττροπτίζοντας την ευελιξία των λύσεων της. Τα νέα έντυπα της εταιρείας είναι διαθέσιμα να τα "κατεβάσετε" παρουσιάζοντας τη νέα προσέγγιση στις λύσεις της για τα IMSplus, FMS.next, FMS.next Marketplace Lending, και Axia.