Επικοινωνία


GS Market/Monopoly brochure

Monopoly is a complete online financial data service. It offers market data monitoring with instant and accurate feed.

The user experiences simple-to-use tools and rich functionality for a dynamic and comprehensive view of the markets. The customisation capabilities and the add-on functionality provided compose a technologically advanced Real-Time Market
Data Monitoring tool for the needs of the modern trader.

View/Download

Η Profile Software αλλάζει το λογότυπό της αντικαττροπτίζοντας την ευελιξία των λύσεων της. Τα νέα έντυπα της εταιρείας είναι διαθέσιμα να τα "κατεβάσετε" παρουσιάζοντας τη νέα προσέγγιση στις λύσεις της για τα IMSplus, FMS.next, FMS.next Marketplace Lending, Acumen-net και Axia.