Επικοινωνία

Το Acumennet είναι μία πλήρως αρθρωτή και ολοκληρωμένη Treasury Front-to-Back Office λύση, η οποία καλύπτει σε πραγματικό χρόνο όλο το εύρος των λειτουργιών για όλες τις διατραπεζικές εργασίες και κατηγορίες πελατών. Έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει όλες τις χρηματαγορές ακόμα και τις πλέον απαιτητικές προσφέροντας Straight Trough Processing (STP) με ενδιάμεσα σημεία ελέγχου. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη και διασυνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε back-end σύστημα, παρέχοντας μέγιστη ευελιξία στην τράπεζα μέσω της αυτοματοποίησης εργασιών και της ανταγωνιστικής εμπειρίας χρήστη.

Συγκεκριμένα, μέρος των διαθεσίμων που καλύπτει αφορούν money market, forex, collateral deals, securities, επιτόκια, swaps νομισμάτων και τίτλων, equities, futures και FRA, εξωχρηματιστηριακά (OTC) και χρηματιστηριακά options, credit linked instruments, commodities και Islamic deals.

View/Download

Η Profile Software ενημερώνει την ιστοσελίδα με τις νέες εξελίξεις της αγοράς και υλικό. Μάθετε περισσότερα κατεβάζοντας τα επικαιροποιημένα έντυπα Axia, FMS.next, Acumen-net, RiskAvert, Payments, etc.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία