Επικοινωνία

Alternative Finance solutions for the FinTech industry

The video explains and demonstrates how alternative finance institutions as well as digital banks can benefit from utilising platforms that uniquely combine banking, investment management and risk management expertise. This allows startups and established firms to use the functions needed, while as in recent cases to diversify. It effortlessly provides the tools to develop the business coverage with a robust back office and scoring mechanism.

Η Profile Software αλλάζει το λογότυπό της αντικαττροπτίζοντας την ευελιξία των λύσεων της. Τα νέα έντυπα της εταιρείας είναι διαθέσιμα να τα "κατεβάσετε" παρουσιάζοντας τη νέα προσέγγιση στις λύσεις της για τα IMSplus, FMS.next, FMS.next Marketplace Lending, Acumen-net και Axia.